Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Note

We use our own cookies for the use of the site, personalize content and ads and to perform analyses of our traffic. We also share information about your use of our site with analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. If you want to learn more about cookies and opt-out, click the button Privacy and Cookie Policy. If you choose not to agree to the use of cookies all features of the site may not operate as intended.

Accept

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.       ÚVOD

Společnost Royal Enfield, součást společnosti Eicher Motors Limited (dále bude označována jako Royal Enfield) se zavázala k ochraně Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašich rodin při používání webové stránky „www.royalenfield.com“. Chceme, aby byly naše služby pro naše uživatele bezpečné a zabezpečené. Jednotné postupy sběru, používání, poskytování, ukládání, uchovávání, mazání, přístupu, přenosu nebo jiného = zpracování daných údajů pomáhá společnosti Royal Enfield zpracovat osobní údaje poctivě a vhodně, poskytnout je anebo přenést pouze za uvedených okolností. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají našeho použití osobních údajů, které od Vás sbíráme na webové stránce „www.royalenfield.com“.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jak používáme Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili prostřednictvím webové stránky „www.royalenfield.com“. Dříve než použijete webovou stránku „www.royalenfield.com“ nebo odešlete osobní údaje, si prosím přečtěte tyto zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady budou aktualizovány na základě změn ve sběru informací, vykonávaných činností nebo platných předpisů. Doporučujeme Vám, abyste se do zásad ochrany osobních údajů podívali vždy, když navštívíte webovou stránku „www.royalenfield.com“, abyste s jistotou porozuměli tomu, jak budou použity osobní údaje, které nám poskytnete.

POVŠIMNĚTE SI PROSÍM:

Postupy ochrany osobních údajů, které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou určeny pouze pro webovou stránku „www.royalenfield.com“. Pokud přejdete na jiné webové stránky, podívejte se prosím to zásad ochrany osobních údajů, které se mohou výrazně lišit.

 

 

2.             SBĚR A POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

2.1           SBĚR VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost Royal Enfield o Vás sbírá, zpracovává a uchovává informace, jakmile navštívíte naši webovou stránku „www.royalenfield.com“. Můžete si vybrat, že nám poskytnete údaje, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, informace o společnosti, adresa, telefonní číslo nebo další informace pro přístup k chráněným informacím na webové stránce „www.royalenfield.com“, a podobně, abychom s Vámi mohli nadále spolupracovat i po Vaší návštěvě. Osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

 i.        Vaše jméno,

ii.      E-mailové adresy,

iii.      Telefonní čísla

iv.    Země, město, kraj

<Podle vhodnosti tuto část prosím aktualizujte>

 

2.2             JAK VAŠE ÚDAJE POUŽÍVÁME

 

Jakékoli údaje, které od Vás shromáždíme, můžeme použít jedním z následujících způsobů:

(i)              ZÍSKAT PODROBNOSTI O PŘÍPADNÝCH

ZÁKAZNÍCÍCH: Vaše údaje nám pomohou efektivněji reagovat na Vaše požadavky a dotazy, čímž pro uživatele zpříjemníme rozhraní aplikace.

 

(ii)              ZASÍLÁNÍ PRAVIDELNÝCH E-MAILŮ: Údaje, o které se s námi podělíte, můžeme použít pro komunikaci s Vámi prostřednictvím e-mailů, textových zpráv a hovorů, abychom Vám tak poskytli informace o našem produktu či službách anebo pro reklamní a marketingové účely po dobu pěti (5) let.

(iii)            VÝBĚR OBSAHU, ZLEPŠENÍ KVALITY A ZJEDNODUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH KOMUNIKAČNÍCH KANÁLŮ: Společnost Royal Enfield může Vaše osobní

údaje používat jako pomůcku při vytvoření a personalizaci obsahu našich kanálů, například ke zjednodušení používání kanálů z Vaší strany, zjednodušení navigace a procesu přihlášení, zamezení duplikování datových záznamů, zlepšení bezpečnosti, kvality, sledování kampaně a citlivosti průzkumu a hodnocení rychlosti reakce stránky.

(iv)             ZÍSKÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN: Také sdílíme osobní údaje a další informace s třetími stranami, které poskytují společnosti Royal Enfield služby spojené se správou webových stránek, informačními  technologiemi a se zajištěním související infrastruktury, služeb pro zákazníky, doručování e-mailů, kontrol a dalších podobných služeb. V případě, že společnost Royal Enfield sdílí osobní údaje s externími poskytovateli  služeb, požadujeme, aby používali osobní údaje a další informace pouze k tomu, aby nám poskytovali služby a na základě podmínek, které jsou konzistentní s těmito zásadami.

 

3.       SPRAVEDLNOST A ÚČEL

Společnost Royal Enfield bude sbírat adekvátní, relevantní a nezbytné osobní údaje a tyto údaje bude zpracovávat poctivě a zákonně k účelu, pro který byly shromážděny. Účel sběru bude specifikován nejpozději v době sběru údajů nebo v případě změny účelu.

 

4.       DISTRIBUCE INFORMACÍ

      4.1        POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost Royal Enfield nesdílí, neprodává, nepronajímá ani neobchoduje s osobními údaji sesbíranými prostřednictvím své webové stránky „www.royalenfield.com“ se třetími stranami k jejich výhradním reklamních účelům nebo jak je jinak popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Royal Enfield může informace sdílet s externími poskytovateli služeb, se kterými má uzavřeny smlouvy o poskytování zpracovatelských služeb v našem zastoupení, a to z důvodu zajištění služeb spojených s Vaším zaměstnáním a výhodami a pro další obchodní účely. Tito externí poskytovatelé služeb mohou používat informace, které jim poskytneme pouze podle požadavků a pokynů společnosti Royal Enfield.

(i) Společnost Royal Enfield může Vaše osobní údaje poskytnout v případě, že budeme přesvědčeni, že je to nutné a vhodné:

a)          na základě platného zákona, včetně zákonů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu;

b)          z důvodu dodržení právního řízení;

c)          jako reakci na požadavky veřejných a vládních úřadů, včetně veřejných a vládních úřadů mimo zemi Vašeho trvalého pobytu, z důvodu národní bezpečnosti anebo uplatnění práva;

d)          z důvodu uplatnění našich podmínek; a

e)          aby nám bylo umožněno uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které bychom mohli utrpět.

 

(ii)    Dále, v případě reorganizace, fúze, prodeje, podniku se společnou majetkovou účastí, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, jměním nebo akciemi, či jejich částmi (včetně případu ve spojení s bankrotem nebo podobným řízením), můžeme osobní údaje, které jsme shromáždili, předat příslušné třetí straně.

(iii) Údaje můžeme sdílet se vládními úřady nebo dalšími společnostmi, které nám pomáhají při prevenci podvodů či při vyšetřování. Tak můžeme konat v případě:

a)               že je to dovoleno nebo vyžadováno zákonem; nebo

b)             ve snaze ochránit se nebo zamezit aktuálnímu či možnému podvodu nebo neautorizovaným transakcím; nebo

c)           při šetření podvodu, ke kterému již došlo. Informace nejsou těmto společnostem předávány pro marketingové účely.

 

Pokud společnost Royal Enfield prochází obchodní změnou, jakou je fúze, akvizice jinou společností, nebo prodejem celého svého jmění, nebo jeho části, může kromě převodu dalšího majetku, dojít k předání Vašich osobních údajů shromážděných prostřednictvím naší webové stránky (stránek). Na naší webové stránce (stránkách) se objeví výrazné oznámení 30 dní po jakékoli změně ve vlastnictví nebo správě Vašich osobních údajů.

Abychom zlepšili Vaše zkušenosti s naší webovou stránkou a nabídli Vám produkty, které Vás mohou zajímat, uvádíme odkazy na příbuzné obchodní společnosti, dealery společnosti Royal Enfield a dalších stránky třetích stran. Když kliknete na uvedené odkazy, budete přesměrováni na webovou stránku a připojeni k webové stránce organizace nebo společnosti, kterou jste vybrali. Jelikož společnost Royal Enfield tyto stránky nespravuje (dokonce ani v případě, že mezi našimi webovými stránkami a stránkou třetí strany existuje úzký vztah), doporučujeme Vám, abyste si přečetli jejich samostatná oznámení o ochraně osobních údajů. Navštívíte-li webovou stránku, která odkazuje na naše stránky, musíte se podívat do zásad ochrany osobních údajů dané stránky předtím, než poskytnete jakékoli identifikační údaje zákazníka. Společnost Royal Enfield nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky ve spojení s jednáním takových třetích stran.

 

4.2              CROSS-BORDER DATA TRANSFERS

When conducting business, working on Company projects, or implementing new processes or systems, an operation may require the transfer of personal information to other entities or third parties that are located outside of the Royal Enfield operation’s country of business including of third world countries.

 

5.       SOUHLAS A SPRÁVA

5.1              SOUHLAS

Souhlas se často označuje jako volba jednotlivce „přihlásit“ nebo „odhlásit“ se k/z používání osobních údajů společností a obvykle se získává „zaškrtávacím polem“ nebo podpisem stvrzujícím, že jednotlivec rozumí a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Na základě zpracování údajů může být vždy požadováno písemné vyjádření souhlasu jednotlivce. Společnost Royal Enfield získá souhlas od jednotlivců

(i) Sběrem, použitím nebo zpracováním jejich osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, určitými způsoby nebo při sdílení osobních údajů jednotlivců s třetí stranou;

(ii) Přenosem osobních údajů jednotlivce mimo zemi trvalého pobytu jednotlivce

(iii) Použitím či umístěním souborů cookie webové stránky do počítače jednotlivce nebo na jiné elektronické přístroje.

Všechny osoby s trvalým pobytem v Evropské unii na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů mají vždy možnost zastavit používání svých osobních údajů společností Royal Enfield odvoláním souhlasu kliknutím sem nebo být zapomenut a požadovat vymazání svých údajů ze záznamů společnosti Royal Enfield tak, že se obrátí na myprivacy@royalenfield.com.      

 

5.2            SPRÁVA VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost Royal Enfield také jednotlivcům dává právo spravovat své osobní údaje, což zahrnuje právo na přístup, úpravu, výmaz, omezení, přenos nebo námitku vůči konkrétnímu použití údajů.

Můžete požádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, omezení nebo jinou úpravu kteréhokoli z Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli prostřednictvím „www.royalenfield.com“, nebo se ohradit proti použití nebo zpracování daných osobních údajů z naší strany. Pokud máte obavy týkající se přístupu či opravy Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás na kontaktních údajích pro ochranu osobních údajů, které jsou uvedeny v části 11 „Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů“ v těchto zásadách.

Ve svém požadavku prosím popište, které osobní údaje si přejete upravit, zda si přejete, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, omezili v naší databázi nebo nás jinak informujte, jak si přejete omezit naše používání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli.

Zatímco většina dotazů a problémů spojených s přístupem lze vyřešit rychle, komplexní požadavky mohou vyžadovat další šetření a čas. V takových případech budou záležitosti vyřešeny nebo budete kontaktováni ohledně povahy problému a příslušných dalších krocích do třiceti dnů.

 

6.       ULOŽENÍ DAT

Společnost Royal Enfield může Vaše údaje přenést z „www.royalenfield.com“ do jiných databází a uložit je v systému Royal Enfield nebo systémech jiných dodavatelů. Společnost Royal Enfield zajistí vhodné bezpečnostní kontroly při uložení dat ve svém systému nebo v systémech svých dodavatelů.

 

7.       ZÁVAZEK K ZABEZPEČENÍ DAT

Vaše osobní identifikovatelné údaje jsou zabezpečené. K těmto údajům mají přístup pouze autorizovaní zaměstnanci, obchodní partneři, klienti, obchodníci a další externí poskytovatelé (kteří souhlasili s tím, že údaje uchovají v bezpečí a zachovají mlčenlivost).

Společnost Royal Enfield zajistí, aby náš dodavatel využíval standardní bezpečnostní opatření v daném odvětví, aby zajistil zabezpečení údajů prostřednictvím právně závazných podmínek. Avšak uživatelé našich stránek „www.royalenfield.com“ jsou odpovědní za uchování hesla v bezpečí, ochranu uživatelského ID nebo dalších podob autentizace při získání přístupu k heslem chráněným či zabezpečeným oblastem webových stránek Workday. Přístup a použití heslem chráněné anebo zabezpečené oblasti stránky „ www.royalenfield.com” jsou omezeny pouze na autorizované uživatele. Neautorizovaný přístup k těmto oblastem je zakázán a může vést k trestnímu stíhání.

 

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Stejně jako u mnoha stránek, když navštívíte naši stránku a vyplníte registrační formulář, vložíme do Vašeho počítače soubor „cookie“, který nám pomůže Vás rychleji identifikovat při Vašem návratu. Nepoužíváme soubory „cookie“ ani jiné prostředky, abychom sledovali Vaše klikání na internetu obecně, ale používáme je, a další prostředky, abychom určili, které stránky či informace považujete za užitečné nebo zajímavé na našich vlastních webových stránkách.

Většina prohlížečů Vám umožní odmítnout přijmout „cookie“ nabízené webovou stránkou. Nebude Vám zakázán přístup k žádné části webové stránky kvůli Vašemu odmítnutí přijetí „cookie“, ale Vaše transakce na dané webové stránce se mohou opozdit kvůli času, který zabere opětovné zadání základních údajů potřebných k dokončení transakce.

Pokud si vyberete zrušení souhlasu nebo možnost být zapomenut/a, budou soubory cookie vypnuty. Na další informace o souborech cookie a jejich použití se podívejte do našich zásad o souborech cookie.

 

8.       UCHOVÁNÍ A LIKVIDACE

Osobní údaje poskynuté společnosti Royal Enfield budou uchovány pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné pro splnění uvedených účelů a poté budou zlikvidovány. Vaše údaje uchováme tak dlouho, jak dlouho bude aktivní Váš účet nebo tak dlouho, jak bude potřeba Vám poskytovat služby. Pokud již nechcete, abychom nadále využívali Vaše údaje k tomu, abychom Vám poskytovali služby, obraťte se na nás prostřednictvím údajů uvedených v části 11 těchto zásad ochrany osobních údajů. Na Vaši žádost odpovíme do 30 dnů od jejího přijetí. Vaše údaje uchováme a použijeme dle potřeby tak, abychom splnili naše zákonné povinnosti, vyřešili spory a uplatnili naše smlouvy.

 

9.     POVINNOSTI DODAVATELE

Naši dodavatelé pro webovou stránku „www.royalenfield.com“ a v této souvislosti správci údajůbudou odpovědní za správu následujícího:

1.    zabezpečení osobních údajů

2.    vhodné uchování a likvidace osobních údajů

3.    vhodné uložení osobních údajů

     

10.    VÁŠ SOUHLAS

Váš souhlas se sběrem a zpracováním osobních údajů můžete odvolat tak, že nám jej oznámíte prostřednictvím naší kontaktní stránky. Pro uživatele mladší 16 let musí souhlas poskytnout osoba s odpovědností rodiče dítěte.

Povšimněte si prosím, že v případě, že si zvolíte, že nám neposkytnete souhlas či odvolání souhlasu v daném časovém bodě, nebudeme moci poskytovat služby popsané v části 2.2 těchto zásad.

 

11.    KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte-li dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo potřebujete aktualizovat, změnit či odstranit údaje, můžete tak učinit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese myprivacy@royalenfield.com.

 

12.    ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů může společnost Royal Enfield příležitostně doplnit.