Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Wybierz Kraj

 

ZASADY I WARUNKI

 

Witamy na stronie internetowej Royal Enfield, oddziału Eicher Motors Limited. Royal Enfield udostępnia tę Witrynę jako usługę swoim klientom. Zapoznaj się z następującymi podstawowymi zasadami, które regulują korzystanie z Witryny.

Chociaż możesz dodać do zakładek określoną część tej Witryny i tym samym ominąć niniejszą Umowę, korzystanie z tej Witryny nadal wiąże Cię z warunkami. Ponieważ Royal Enfield może zmienić niniejszą Umowę w dowolnym momencie, należy okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z warunkami użytkowania.

 


ZAWARTOŚĆ WITRYNY

 

Czasami w tej witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym obrazy, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej Witryny (łącznie zwane „Treścią”), są objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, szatą graficzną i / lub innymi własnościami intelektualnymi będącymi własnością Royal Enfield, kontrolowanymi lub licencjonowanymi przez Royal Enfield. Witryna jako całość jest chroniona prawami autorskimi, wszystkimi ogólnoświatowymi prawami, tytułami i udziałami w posiadaniu Royal Enfield. ROYAL ENFIELD i inne nasze znaki towarowe pojawiające się w tej Witrynie są znakami towarowymi firmy Eicher Motors Limited.

Niniejsza Witryna i cała jej Zawartość są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Możesz pobierać lub kopiować Treść i inne materiały do ​​pobrania wyświetlane w Witrynie wyłącznie do użytku osobistego. Żadne prawa, tytuł lub uprawnienia do jakichkolwiek pobranych materiałów lub oprogramowania nie są przenoszone na Ciebie w wyniku takiego pobierania lub kopiowania. Użytkownik nie może reprodukować (z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej), publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakiejkolwiek Treści, Witryny lub jakiegokolwiek powiązanego oprogramowania.

 


UWAGI UŻYTKOWNIKA, OPINIE, ZDJĘCIAI INNE ZGŁOSZENIA

 

Wszystkie  komentarze, opinie, zdjęcia,, sugestie, pomysły i inne materiały ujawnione, przesłane lub zaoferowane Royal Enfield w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w inny sposób ujawnione, przesłane lub oferowane w związku z korzystaniem z tej Witryny (łącznie Treści”) będzie i pozostanie własnością Royal Enfield. Takie ujawnienie, przedłożenie lub zaoferowanie jakichkolwiek treści będzie stanowić przeniesienie na Royal Enfield wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów we wszystkich prawach autorskich i innych własnościach intelektualnych zawartych w treściach. W związku z tym Royal Enfield będzie wyłącznym właścicielem wszystkich takich praw, tytułów i udziałów i nie będzie w żaden sposób ograniczana w korzystaniu, komercyjnym lub innym, z jakichkolwiek treści. Royal Enfield nie jest i nie będzie zobowiązany
- aby zachować poufność wszelkich treści;

- wypłaty każdemu użytkownikowi rekompensaty za wszelkie komentarze; lub

- odpowiadać na treści dowolnego użytkownika.


Zgadzasz się, że żadne Treści przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że żadne Treści przesłane przez Ciebie do Witryny nie będą ani zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów. Ponosisz i pozostajesz z  wyłączną odpowiedzialnością za treść wszelkich komentarzy, które wprowadzasz.

 


ODWZOROWANIE KOLORÓW

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory naszych produktów, które pojawiają się w Witrynie. Ponieważ jednak rzeczywiste kolory, które widzisz, będą zależeć od monitora, nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze będzie dokładne.

 

 

ZRZECZENIE SIĘ

 

Royal Enfield dostarcza materiały w tej witrynie „w stanie, w jakim się znajdują” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej. Royal Enfield wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania lub poprawiania materiałów na tej stronie, chociaż Royal Enfield może modyfikować materiały w dowolnym czasie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, potwierdzasz, że korzystasz z niej na własne ryzyko i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z wszelkimi niezbędnymi serwisami lub naprawami sprzętu, którego używasz w związku z korzystaniem z tej witryny. Ponadto potwierdzasz, że Royal Enfield nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z tej witryny.
Wszelki wkład wniesiony do tej strony w formie pisemnej, fotograficznej lub innej stanie się wyłączną własnością Royal Enfield. W związku z tym Royal Enfield będzie mieć prawo do używania tego samego w dowolny sposób uznany za odpowiedni, online lub offline.
Opisy podróży i dyskusje publikowane na stronie internetowej nie są zatwierdzane przez Royal Enfield ze względu na treść lub prawdziwość. Ponadto Royal Enfield nie ponosi odpowiedzialności za działania inspirowane prezentowanymi tu treściami. Royal Enfield  zdecydowanie odradza jazdę pod wpływem alkoholu lub jakiejkolwiek innej substancji halucynogennej. Zdecydowanie zachęcamy do przestrzegania przepisów drogowych, noszenia kasku i używania motocykla wyłącznie w takiej postaci, w jakiej został zaprojektowany. Modyfikacje podwozia i silnika nie są zalecane, ponieważ mogą zagrozić Twojemu bezpieczeństwu. Ciesz się odpowiedzialnie swoim motocyklem i wspaniałą przyrodą
Czasami możemy poprosić Cię o pomoc w badaniach rynku, aby ulepszyć nasze usługi dla klientów. Twoje dane osobowe, które podajesz w formularzu, mogą być udostępniane w tych celach innym autoryzowanym partnerom Royal Enfield i dostawcom produktów i usług zatwierdzonych przez Royal Enfield. Chcielibyśmy skontaktować się z Tobą telefonicznie, przez SMS i / lub e-mail. W każdej chwili możesz nam powiedzieć, czy nie chcesz otrzymywać tych informacji; napisz do nas na adres support@royalenfield.com.

 

 

ODSZKODOWANIE

 

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Royal Enfield przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z Witryny lub z nim związanymi.

 


RÓŻNE

 

O ile nie określono inaczej, niniejsza Witryna i jej Zawartość są wyświetlane wyłącznie w celu promowania produktów i usług Royal Enfield. Ta Strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Royal Enfield z jej biura w Chennai w Indiach.
Wszystkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez właściwy  sąd w Chennai.

 

 

IMPORT PRYWATNY

 

Nie zachęcamy również do prywatnego importu modeli indyjskich za pośrednictwem naszych indyjskich dealerów. Jeśli to zrobiłeś, pamiętaj, że robisz to na własne ryzyko. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z zarejestrowaniem swojego motocykla z  prywatnego importu lub nie otrzymałeś swojego motocykla, nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za to.

 


ZAKOŃCZENIE

 

Niniejsze warunki obowiązują do momentu wypowiedzenia ich przez Ciebie lub Royal Enfield. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie. Royal Enfield może również wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie i może to zrobić natychmiast bez wypowiedzenia i odpowiednio odmówić dostępu do Witryny, jeśli według własnego uznania Royal Enfield nie zastosuje się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Ciebie lub Royal Enfield, musisz niezwłocznie zniszczyć wszystkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane z tej Witryny, a także wszystkie kopie takich materiałów, niezależnie od tego, czy zostały wykonane zgodnie z warunkami użytkowania, czy w inny sposób.