Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Välj land

Note

We use our own cookies for the use of the site, personalize content and ads and to perform analyses of our traffic. We also share information about your use of our site with analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. If you want to learn more about cookies and opt-out, click the button Privacy and Cookie Policy. If you choose not to agree to the use of cookies all features of the site may not operate as intended.

Accept

 

PRIVACY POLICY

 

1.       INTRODUKTION

Royal Enfield, ett dotterbolag till Eicher Motors Limited (nedan kallad Royal Enfield) har åtagit sig att skydda din personliga information när du använder “www.royalenfield.com”. Vi vill att våra tjänster ska vara säkra för våra användare. Metoder för att samla in, använda, lämna ut, lagra, behålla, ta bort, få tillgång till, överföra eller på annat sätt bearbeta information, hjälper Royal Enfield att behandla personlig information rättvist och på lämpligt sätt, lämna ut och/eller överföra den endast under lämpliga omständigheter. Denna sekretesspolicy avser vår användning av personlig information som vi samlar in från dig på “www.royalenfield.com”.

Denna sekretesspolicy berättar hur vi använder din personliga information som samlas in via "www.royalenfield.com". Läs denna sekretesspolicy innan du använder "www.royalenfield.com" eller lämnar personlig information. Denna policy kommer att uppdateras med förbehåll för ändringar i informationsinsamlingen, utförda aktiviteter eller tillämpliga regler. Du uppmanas att granska sekretesspolicyn när du besöker "www.royalenfield.com" för att se till att du förstår hur all personlig information du tillhandahåller kommer att användas.

VÄNLIGEN NOTERA:

Sekretesspraxis som anges i denna sekretesspolicy gäller endast "www.royalenfield.com". Om du länkar till andra webbplatser, läs igenom deras sekretesspolicy, vilka kan vara mycket olika.

 

2.             INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

2.1            INSAMLING AV DIN INFORMATION

Royal Enfield samlar in, bearbetar och behåller information om dig när du besöker “www.royalenfield.com”. Du kan välja att förse oss med information, till exempel ditt namn, e-postadress, företagsinformation, gatuadress, telefonnummer eller annan information, för att få tillgång till skyddad information på “www.royalenfield.com” så vi kan följa upp dig efter ditt besök. Personlig information kan inkludera, men är inte begränsad till:

                                
i.       Ditt namn,

ii.      e-postadresser,

iii.      Telefonnummer

iv.     Land, stad och län

<Uppdatera detta avsnitt efter behov>

 

2.2            HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

 

All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

(i)                 ATT FÅ UPPGIFTER OM PROSPEKT KUNDER: Din information hjälper oss att effektivare svara på dina förfrågningar för att göra applikationsgränssnittet användarvänligt.

 

(ii)               ATT SKICKA PERIODISKA E-POSTER: Vi kan använda informationen du delar med oss ​​för att kommunicera med dig via e-post, sms och telefon för att tillhandahålla vår produkt eller tjänsterelaterad information och/eller för marknadsföring och marknadsföringsändamål under en period av fem (5) år.

(iii)             VÄLJ INNEHÅLL, FÖRBÄTTRA KVALITE OCH UNDERLÄTTA ANVÄNDNING AV ANDRA GRÄNSSNITTS KANALER: Royal Enfield kan använda din personliga information för att hjälpa till att skapa och anpassa innehåll på våra kanaler, underlätta din användning av kanalerna,  till exempel för att underlätta navigering och inloggningsprocessen, undvika dubbla datainmatningar, förbättra säkerheten, förbättra kvaliteten, spåra kampanj- och enkätsvar och utvärdera sidans svarsfrekvens.

(iv)             FÅ TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART: Vi delar också personlig information och annan information med tredje part som tillhandahåller tjänster till Royal Enfields  webbplatshantering, informationtillhandahållande av teknik och relaterad infrastruktur, kundtjänst, e-postleverans, revision och andra liknande tjänster. När Royal Enfield delar personlig information med tredje partsleverantörer, kräver vi att de använder din personliga information och annan information endast i syfte att tillhandahålla tjänster till oss och underkastade villkor som överensstämmer med denna policy.

3.       RÄTTIGHET OCH SYFTE

Royal Enfield kommer att samla in adekvat, relevant och nödvändig personlig information och kommer att behandla sådan information rättvist och lagligt för det syfte den samlats in. Syftet med insamlingen kommer att specificeras senast vid tidpunkten för datainsamlingen eller vid varje tillfälle för ändring av syfte.

4.       DISTRIBUTION AV INFORMATION

      4.1              UPPGIFTER OM INFORMATION

 

Royal Enfield delar inte, säljer, hyr eller handlar med personlig information som samlats in genom ”www.royalenfield.com” med tredje part för reklamändamål eller som på annat sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Royal Enfield kan dela information med tredjepartsleverantörer som är avtalade om att tillhandahålla tjänster för våra räkning. Dessa tredjepartsleverantörer får endast använda information som vi tillhandahåller dem på begäran och enligt instruktioner från Royal Enfield.

(i)  Royal Enfield kan lämna ut din personliga information som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga:

a)          enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt hemland;

b)          att följa den rättsliga processen;

c)          att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, för nationell säkerhet och/eller brottsbekämpande ändamål;

d)          att upprätthålla våra villkor; och

e)          att låta oss driva tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan drabbas av.

(ii)   Vid en omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse,  eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden), kan vi överföra den personliga informationen vi har samlat in till relevant tredje part.

(iii)   Vi kan dela information med statliga myndigheter eller andra företag som hjälper oss att förebygga eller utreda bedrägerier. Vi kan göra det när:

a)              det krävs enligt lag, eller,

b)              försöker skydda mot eller förhindra faktiska eller potentiella bedrägerier eller obehöriga transaktioner; eller,

c)              utreda bedrägerier som redan har ägt rum. Informationen lämnas inte till dessa företag för marknadsföringsändamål.

 

Om Royal Enfield genomgår en affärsövergång, till exempel en sammanslagning, förvärv av ett annat företag eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, kan din personliga information som samlas in via vår webbplats (er) vara bland de överförda tillgångarna. Ett framträdande meddelande kommer att visas på vår/våra webbplats (er) i 30 dagar efter en sådan ändring av ägarskapet eller kontrollen av din personliga information.

För att förbättra din webbupplevelse och för att erbjuda dig produkter som du kan vara intresserad av, tillhandahåller vi länkar till affärsrelaterade företag, Royal Enfield-återförsäljare och andra webbplatser från tredje part. När du klickar på dessa länkar kommer du att överföras från vår webbplats och anslutas till webbplatsen för den organisation eller det företag du valt. Eftersom Royal Enfield inte kontrollerar dessa webbplatser (även om det finns en koppling mellan våra webbplatser och en tredje parts webbplats) uppmanas du att granska deras individuella sekretesspolicy. Om du besöker en webbplats som är länkad till våra webbplatser bör du läsa webbplatsens sekretesspolicy innan du tillhandahåller någon identifierbar information. Royal Enfield tar inget ansvar i samband med sådana tredje parters beteenden.

 

5.       SAMTYCKE OCH KONTROLL

5.1              SAMTYCKE

Samtycke kallas ofta en individs val att ”välja in” eller “välja bort” företagets användning av personlig information och erhålls vanligtvis genom en “kryssruta” eller signatur som bekräftar att individen förstår och samtycker till behandlingen av deras personliga information. Ibland kan det krävas uttryckligt skriftligt medgivande från individen baserat på typ av information/aktivitet. Royal Enfield får samtycke från individer för att:

(i)   Samla in, använda eller bearbeta personliga information, inklusive känslig personlig information, på vissa sätt eller dela individens personliga information med någon tredje part;

(ii)  Överföring av individens personliga information utanför individens hemland

(iii) Användning eller placering av cookies på en individs dator eller andra elektroniska enheter.

Alla EU-invånare har, enligt de allmänna dataskyddsförordningarna, alltid möjlighet att hindra Royal Enfield från att använda personliga information genom att avregistrera sig genom att klicka här, eller att glömmas bort och kräva att din information raderas från Royal Enfield-register genom att kontakta myprivacy@royalenfield .com.

5.2              KONTROLL AV DIN INFORMATION

Royal Enfield ger också individer rätten att kontrollera sin personliga information, vilket inkluderar rätten att komma åt, ändra, radera, begränsa, överföra eller motsätta sig vissa användningar av deras information.

Du kan begära att granska, korrigera, uppdatera, undertrycka eller på annat sätt modifiera någon av din personliga information som du tidigare har gett oss via “www.royalenfield.com”, eller invända mot att vi använder eller behandlar sådan personlig information. Om du har frågor angående åtkomst till eller korrigering av din personliga information, vänligen kontakta oss på sekretessinformation som nämns i avsnitt 11 ”Sekretesskontaktinformation” i denna policy.

I din begäran, var vänlig och tydliggör vilken personlig information du vill ha ändrad, om du vill att din personliga information som du har gett oss borttagen från vår databas eller på annat sätt meddela oss vilka begränsningar du vill sätta på vår användning av din personliga information som du har gett oss.

Medan majoriteten av frågor och frågeställningar relaterade till åtkomst kan hanteras snabbt kan komplexa förfrågningar behöva efterforskning och ta mer tid. I sådana fall kommer frågor att tas upp, eller så kommer du att kontaktas angående problemets art och lämpliga nästa steg inom trettio dagar.

 

6.       DATALAGRING

Royal Enfield kan överföra din information från “www.royalenfield.com” till andra databaser och lagra den på Royal Enfield eller andra leverantörssystem. Royal Enfield säkerställer lämpliga säkerhetskontroller medan de lagrar data i sina eller sina leverantörers system.

 

7.       ÅTAGANDE OM DATASÄKERHET

Din personligt identifierbara information hålls säker. Endast auktoriserade anställda, affärspartners, kunder, leverantörer och andra tredjepartsleverantörer (som har gått med på att hålla informationen säker och konfidentiell) har tillgång till denna information.

Royal Enfield ser till att vår leverantör använder säkerhetsåtgärder för att säkerställa informationens säkerhet genom juridiskt bindande villkor. Användare av vår “www.royalenfield.com” är dock ansvariga för att upprätthålla säkerheten för alla lösenord, användar-ID eller andra former av autentisering som är inblandade i att få tillgång till lösenordsskyddade eller säkra områden på “Workday-webbplatser”. Åtkomst till och användning av lösenordsskyddat och/eller säkert område på “www.royalenfield.com” är endast begränsat till behöriga användare. Obehörig åtkomst till sådana områden är förbjuden och kan leda till straffrättslig lagföring.

 

ANVÄNDNING AV COOKIES

Som det är fallet med många webbplatser, när du besöker vår webbplats och fyller i ett registreringsformulär, kommer vi att placera en "cookie" på din dator, vilket hjälper oss att identifiera dig snabbare när du återvänder. Vi använder inte "cookies" eller andra enheter för att följa din klickflöde på internet i allmänhet, utan kommer att använda dem och andra enheter för att avgöra vilka sidor eller information du tycker är mest användbar eller intressant på våra egna webbplatser.

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera en "cookie" som erbjuds av en webbplats. Du kommer inte att nekas åtkomst till någon del av webbplatsen på grund av din vägran att acceptera en "cookie", men dina transaktioner via den här webbplatsen kan försenas på grund av den tid det tar dig att ange grundläggande information som krävs för att slutföra en transaktion.

Om du väljer att avsluta prenumerationen eller att tas bort kommer cookies att inaktiveras. För mer information om cookies och dess användning, besök vår cookiepolicy.

 

8.       FÖRVARING OCH KASSERING

Royal Enfield sparar personuppgifter endast  så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de angivna ändamålen och kasseras därefter. Vi kommer att behålla din information så länge ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster. Om du vill att vi inte längre använder din information för att tillhandahålla tjänster, kontakta oss via informationen i avsnitt 11 i denna sekretesspolicy. Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar efter mottagandet av begäran. Vi kommer att behålla och använda din information efter behov för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal.

 

9.       LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER

Våra leverantörer för "www.royalenfield.com" och därmed ansvariga förinformation är också ansvarig för hantering av följande:

1.   säkerhet för den personliga informationen

2.   lämplig lagring och bortskaffande av personlig information

3.   lämplig lagring av personlig information

     

10.    DITT SAMTYCKE

Ditt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter kan återkallas genom att meddela oss via vår kontaktsida. För användare under 16 år bör samtycket ges av barnets vårdnadshavare.

Observera att om du väljer att inte ge oss det samtycke som återkallar samtycket vid en viss tidpunkt, kommer vi inte att kunna tillhandahålla tjänsterna som beskrivs i avsnitt 2.2 i denna policy.

11.    KONTAKT

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller om du behöver uppdatera, ändra eller ta bort information kan du göra det genom att kontakta oss via e-post adresserad till myprivacy@royalenfield.com.

 

12.    FÖRÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Denna integritetspolicy kan ändras av Royal Enfield då och då.