Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Note

We use our own cookies for the use of the site, personalize content and ads and to perform analyses of our traffic. We also share information about your use of our site with analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. If you want to learn more about cookies and opt-out, click the button Privacy and Cookie Policy. If you choose not to agree to the use of cookies all features of the site may not operate as intended.

Accept

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.       ÚVOD

Royal Enfield, člen spoločnosti Eicher Motors Limited (ďalej len Royal Enfield), sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a údaje vašej rodiny, počas používania „www.royalenfield.com“. Chceme, aby naše služby boli bezpečné pre našich používateľov. Jednotlivé postupy zhromažďovania, používania, zverejňovania, uchovávania, zneškodňovania, prístupu, prenosu alebo iného spracovania = spracovanie týchto informácií pomáha spoločnosti Royal Enfield spracúvať osobné údaje spravodlivo a vhodným spôsobom, zverejniť ich a / alebo preniesť iba za vhodných okolností. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú nášho použitia akýchkoľvek osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme na „www.royalenfield.com“.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám hovoria, ako používame vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom „www.royalenfield.com“. Pred použitím stránky „www.royalenfield.com“ alebo pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov si prečítajte tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto zásady budú aktualizované s výhradou akýchkoľvek zmien v zhromažďovaní informácií, vykonaných činností alebo akýchkoľvek príslušných predpisov. Odporúčame vám, aby ste si kedykoľvek pri návšteve stránky „www.royalenfield.com“ preštudovali zásady ochrany osobných údajov a uistili sa, že rozumiete tomu, ako budú použité všetky vaše osobné údaje.

BERTE  PROSÍM NA VEDOMIE:

Postupy ochrany osobných údajov uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov sú určené iba pre web „www.royalenfield.com“. Ak sa odkazujú na iné webové stránky, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu veľmi líšiť.

 

2.            ZBER A POUŽITIE INFORMÁCIÍ

2.1          ZBER VAŠICH INFORMÁCIÍ

Royal Enfield zhromažďuje, spracováva a uchováva informácie o vás, pokiaľ navštívite našu stránku „www.royalenfield.com“. Môžete sa rozhodnúť nám poskytnúť informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, informácie o spoločnosti, ulica, telefónne číslo alebo iné informácie, aby sme získali prístup k chráneným informáciám na „www.royalenfield.com“, alebo aby sme vás mohli kontaktovať po vašej návšteve stránky. Osobné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

                                

i.     Vaše meno,

ii.    Emailové adresy,

iii.  Telefónne čísla

iv.   Krajinu, mesto a štát

<Aktualizujte túto časť podľa potreby>

 

2.2            AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE

 

Akékoľvek z informácií, ktoré od vás zhromažďujeme, je možné použiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

i)                  ZÍSKAŤ PODROBNOSTI O ZÁKAZNIKOVY

ZÁKAZNÍCI: Vaše informácie nám pomáhajú efektívnejšie odpovedať na vaše požiadavky a dotazy, tak aby bolo rozhranie aplikácie užívateľsky prijateľné.

(ii)            NA ZASIELANIE OPAKOVANÝCH E-mailov: Informácie, ktoré s nami zdieľate, môžeme použiť s Vami na komunikáciu prostredníctvom e-mailov, textových správ a hovorov s cieľom poskytnúť informácie týkajúce sa našich produktov alebo služieb alebo na propagačné a marketingové účely počas obdobia piatich (5) rokov.

(iii)             VYBERTE OBSAH, ZLEPŠITE KVALITU A UĽAHČITE POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH ROZHRANÍ KANÁLOV: Royal Enfield môže používať vaše osobné údaje. Informácie, ktoré pomáhajú vytvárať a prispôsobovať obsah na našich Kanáloch, uľahčujú vaše používanie Kanálov, napríklad uľahčujú navigáciu a proces prihlásenia , vyhýbajú sa duplicitnému zadávaniu údajov, zvyšujú bezpečnosť, zlepšujú kvalitu, sledujú odozvu kampaní a prieskumov a vyhodnocujú mieru odozvy na stránke.

(iv)          ZÍSKEJTE SLUŽBY TRETÍCH STRÁN: Osobné informácie a ďalšie informácie zdieľame aj s tretími stranami, ktoré poskytujú služby pre správu webových stránok Royal Enfield. Poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, zákaznícke služby, doručovanie e-mailov, audity a ďalšie podobné služby. Keď Royal Enfield zdieľa osobné údaje s poskytovateľmi služieb tretích strán, požadujeme, aby používali vaše osobné informácie a ďalšie informácie iba na účely poskytovania služieb pre nás a za podmienok v súlade s týmito zásadami.

3.       BEZÚHONNOSŤ A ÚČEL

Royal Enfield will collect adequate, relevant and necessary Personal Information, and will process such information fairly and lawfully for the purpose it is collected. The purpose of collection will be specified not later than at the time of data collection, or on each occasion of change of purpose.

4.   DISTRIBÚCIA INFORMÁCIÍ

      4.1      ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ

 

Spoločnosť Royal Enfield nezdieľa, nepredáva, neprenajíma ani neobchoduje s osobnými údajmi zhromaždenými prostredníctvom svojej webovej stránky „www.royalenfield.com“ s tretími stranami iba na svoje propagačné účely alebo inak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Royal Enfield môže zdieľať informácie s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorí majú zmluvu s poskytovaním služieb v našom mene na účely spracovania vašich pracovných služieb a výhod a ďalších obchodných účelov. Títo poskytovatelia služieb tretích strán môžu používať informácie, ktoré im poskytujeme, iba na základe žiadosti a pokynov spoločnosti Royal Enfield.

(i)  Spoločnosť Royal Enfield môže zverejniť vaše osobné údaje, ak to považuje za potrebné alebo vhodné:

a)         podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo vašej krajiny pobytu;

b)        pri dodržiavaní právnych procesov;

c)          odpovedaní na žiadosti verejných a vládnych orgánov, vrátane verejných a vládnych orgánov mimo vašej krajiny pobytu, na účely národnej bezpečnosti a / alebo presadzovania práva;

d)   presadzovaní našej podmienky; a

e)        umožnení  nám dosiahnuť dostupné prostriedky nápravy alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

(ii)  Ďalej v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým alebo s časťou nášho podnikania, majetku alebo akcií (vrátane prípadov spojených s bankrotom alebo podobnými konaniami), môže preniesť osobné údaje, ktoré sme zhromaždili, príslušnej tretej strane.

(iii)  Môžeme zdieľať informácie s vládnymi agentúrami alebo inými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú pri predchádzaní podvodom alebo vyšetrovaní. Môžeme tak urobiť, keď:

a)              sú povolené alebo požadované zákonom; alebo

b)             snaha chrániť alebo zabrániť skutočným alebo potenciálnym podvodom alebo neoprávneným transakciám; alebo

c)              vyšetrovanie podvodu, ktorý sa už stal. Tieto spoločnosti tieto informácie neposkytujú na marketingové účely.

 

Ak spoločnosť Royal Enfield prechádza obchodným prechodom, napríklad zlúčením, akvizíciou inou spoločnosťou alebo predajom celého majetku alebo jeho časti, môžu byť medzi prevedeným majetkom vaše osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich webových stránok. Po každej zmene vlastníctva alebo kontroly nad vašimi osobnými údajmi sa na našich webových stránkach objaví prominentné oznámenie po dobu 30 dní.

Aby sme zlepšili vaše webové skúsenosti a ponúkli vám produkty, ktoré by vás mohli zaujímať, poskytujeme odkazy na obchodné aliančné spoločnosti, predajcov Royal Enfield a ďalšie stránky tretích strán. Keď kliknete na tieto odkazy, presuniete sa z našej webovej stránky a pripojíte sa na webovú stránku organizácie alebo spoločnosti, ktorú ste si vybrali. Pretože Royal Enfield nekontroluje tieto stránky (aj keď existuje spojenie medzi našimi webmi a stránkami tretích strán), odporúčame vám prečítať si ich jednotlivé oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak navštívite webovú stránku, ktorá je prepojená s našimi webovými stránkami, mali by ste si pred poskytnutím akýchkoľvek identifikovateľných informácií zákazníka prečítať zásady ochrany osobných údajov tejto webovej stránky. Royal Enfield nepreberá zodpovednosť ani zodpovednosť v súvislosti s konaním týchto tretích strán.

 

4.2              CROSS-BORDER DATA TRANSFERS

When conducting business, working on Company projects, or implementing new processes or systems, an operation may require the transfer of personal information to other entities or third parties that are located outside of the Royal Enfield operation’s country of business including of third world countries.

 

5.       SÚHLAS A KONTROLA

5.1              SÚHLAS

Súhlas sa často označuje ako voľba jednotlivca „prihlásiť sa“ alebo „odhlásiť sa“ z používania osobných údajov spoločnosťou a zvyčajne sa získava „začiarkavacím políčkom“ alebo podpisom, ktorý potvrdzuje, že jednotlivec rozumie spracovaniu údajov a súhlasí s nimi. Na základe činnosti spracovania informácií môže byť niekedy vyžadovaný výslovný písomný súhlas jednotlivca. Royal Enfield získava súhlas od jednotlivcov na:

(i)  zhromažďovanie, používanie alebo spracúvanie  osobných údajov vrátane citlivých osobných údajov určitými spôsobmi alebo zdieľanie osobných údajov jednotlivca s treťou stranou;

(ii)  Prenos osobných údajov jednotlivca mimo krajiny jeho pobytu

(iii) Používanie alebo umiestňovanie webových cookies na počítač jednotlivca alebo na iné elektronické zariadenia.

Všetci obyvatelia Európskej únie majú podľa všeobecných nariadení o ochrane údajov kedykoľvek možnosť zabrániť spoločnosti Royal Enfield v používaní ich osobných údajov tak, že zrušia odhlásenie kliknutím tu alebo budú zabudnutí a budú požadovať vymazanie vašich údajov zo záznamov Royal Enfield kontaktovaním myprivacy@royalenfield.com .    

 

5.2             KONTROLA VAŠICH INFORMÁCIÍ

Royal Enfield taktiež poskytuje jednotlivcom právo na kontrolu ich osobných údajov, ktoré zahŕňa právo na prístup, úpravy, vymazanie, obmedzenie, prenos alebo namietanie proti určitému použitiu ich informácií.

Môžete požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, potlačenie alebo inú úpravu akýchkoľvek svojich osobných údajov, ktoré ste nám predtým poskytli prostredníctvom stránky „www.royalenfield.com“, alebo môžete namietať proti použitiu alebo spracovaniu týchto osobných údajov nami. Ak máte obavy týkajúce sa prístupu k vašim osobným údajom alebo ich opravy, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných informácií o ochrane osobných údajov uvedených v časti 11 „Kontaktné informácie o ochrane osobných údajov“ týchto zásad.

Vo svojej žiadosti nám prosím objasnite, aké osobné údaje by ste chceli zmeniť, či si prajete, aby vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli z našej databázy potlačené, alebo inak nám dáte vedieť, aké obmedzenia by ste chceli uviesť na naše použitie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Aj keď väčšinu otázok a problémov týkajúcich sa prístupu je možné vybaviť rýchlo, zložité žiadosti môžu vyžadovať viac času a výskumu. V takýchto prípadoch budú problémy vyriešené alebo budete kontaktovaní ohľadom povahy problému a vhodných ďalších krokov do tridsiatich dní.

 

6.     UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Royal Enfield môže prenášať vaše informácie z „www.royalenfield.com“ do iných databáz a ukladať ich v Royal Enfield alebo iných dodávateľských systémoch. Royal Enfield zaisťuje príslušné bezpečnostné kontroly pri ukladaní údajov do svojich systémov dodávateľov.

 

7.      ZÁVÄZOK K BEZPEČNOSTI ÚDAJOV

Vaše osobné identifikačné údaje sú uchované v bezpečí. Prístup k týmto informáciám majú iba oprávnení zamestnanci, obchodní partneri, klienti, dodávatelia a ďalší poskytovatelia tretích strán (ktorí sa zaviazali, že budú informácie zabezpečené a dôverné).

Royal Enfield zabezpečuje, aby náš dodávateľ využíval štandardné bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti informácií prostredníctvom právne záväzných podmienok. Používatelia našej stránky „www.royalenfield.com“ sú však zodpovední za udržiavanie bezpečnosti každého hesla, ID používateľa alebo inej formy autentifikácie, ktorá súvisí so získaním prístupu do chránených alebo zabezpečených oblastí akýchkoľvek webových stránok Workday. Prístup a použitie oblasti chránenej heslom a / alebo zabezpečenej oblasti „www.royalenfield.com“ je obmedzené iba na autorizovaných používateľov. Neoprávnený prístup do týchto oblastí je zakázaný a môže viesť k trestnému stíhaniu.

POUŽITIE COOKIES

Rovnako ako v prípade mnohých stránok, aj keď navštívite našu stránku a vyplníte registračný formulár, umiestnime na váš počítač súbor „cookie“, ktorý nám pomôže rýchlejšie vás identifikovať, keď sa vrátite. „Cookies“ alebo iné zariadenia nebudeme používať na všeobecné sledovanie vášho klikania na internete, ale budeme ich používať spolu s ďalšími zariadeniami na určenie stránok alebo informácií, ktoré sú na našich webových stránkach najužitočnejšie alebo najzaujímavejšie.

Väčšina prehľadávačov vám umožňuje odmietnuť prijať súbor „cookie“ ponúkaný webovou stránkou. Nebude vám odopretý prístup k akejkoľvek časti webovej stránky z dôvodu vášho odmietnutia prijať „cookie“, ale vaše transakcie prostredníctvom tejto webovej stránky sa môžu oneskoriť z dôvodu času, ktorý vám trvá, kým znovu zadáte základné informácie potrebné na dokončenie transakcie.

Ak sa rozhodnete odhlásiť alebo budete zabudnutý, cookies budú deaktivované. Viac informácií o cookies a ich použití nájdete v našich zásadách používania cookies .

8.     UCHOVÁVANIE A LIKVIDÁCIA

Osobné údaje spoločnosti Royal Enfield sa uchovávajú iba tak dlho, ako to je potrebné na splnenie uvedených účelov. Vaše údaje budeme uchovávať tak dlho, kým bude váš účet aktívny alebo podľa potreby, aby sme vám mohli poskytovať služby. Ak si želáte, aby sme už vaše údaje nepoužívali na poskytovanie služieb, kontaktujte nás prostredníctvom informácií uvedených v časti 11 týchto zásad ochrany osobných údajov. Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní od prijatia žiadosti. Vaše údaje si podľa potreby ponecháme a použijeme na splnenie našich právnych povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

 

9.   POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Naši dodávatelia pre „www.royalenfield.com“ a v nich ustanovený správcainformácií budú zodpovední za správu nasledujúcich vecí:

1.   bezpečnosť osobných údajov

2.  vhodné uchovávanie a likvidácia osobných údajov

3.    vhodné ukladanie osobných informácií

     

10.  VÁŠ SÚHLAS

Váš súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením prostredníctvom našej kontaktnej stránky. Používateľom mladším ako 16 rokov by mal súhlas poskytnúť držiteľ rodičovských práv a povinností k dieťaťu.

Vezmite prosím na vedomie, že v prípade, že sa rozhodnete nám neposkytnúť súhlas v danom okamihu, nebudeme môcť poskytovať služby, ako je podrobne uvedené v časti 2.2 týchto zásad.

 

11.   KONTAKTNÉ INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ak potrebujete aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť informácie, môžete tak urobiť tak, že nás kontaktujete e-mailom na adresu myprivacy@royalenfield.com .

 

12.    ZMENY V TEJTO POLITIKE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov môže spoločnosť Royal Enfield z času na čas zmeniť a doplniť