Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Note

We use our own cookies for the use of the site, personalize content and ads and to perform analyses of our traffic. We also share information about your use of our site with analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. If you want to learn more about cookies and opt-out, click the button Privacy and Cookie Policy. If you choose not to agree to the use of cookies all features of the site may not operate as intended.

Accept

Podmienky

 

Vitajte na webovej stránke spoločnosti Royal Enfield, člena spoločnosti Eicher Motors Limited. Royal Enfield poskytuje túto stránku ako službu svojim zákazníkom. Prečítajte si nasledujúce základné pravidlá, ktoré upravujú vaše používanie stránok.

Aj keď si môžete uložiť určitú časť tejto Stránky ako „záložku“ a obísť tak túto Zmluvu, vaše používanie tejto Stránky vás stále viaže na dané podmienky. Pretože Royal Enfield môže túto dohodu kedykoľvek revidovať, mali by ste pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste skontrolovali podmienky svojho používania.

 

OBSAH STRÁNKY

Na tejto webovej stránke sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo vynechania a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti, ktoré to môže spôsobiť.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane obrázkov, ilustrácií, dizajnov, ikon, fotografií, videoklipov a písomných a iných materiálov, ktoré sú súčasťou tejto stránky (súhrnne „obsah“), sú autorské práva, ochranné známky, obchodné šaty a / alebo iné duševné vlastníctvo vlastnené, kontrolované alebo licencované spoločnosťou Royal Enfield. Stránka ako celok je chránená autorským právom, všetkými svetovými právami, titulmi a záujmami, ku ktorým a ktorých vlastníkom je Royal Enfield. ROYAL ENFIELD a naše ďalšie ochranné známky zobrazené na tomto serveri sú ochrannými známkami spoločnosti Eicher Motors Limited.

Táto stránka a všetok jej obsah sú určené výhradne na osobné, nekomerčné použitie. Obsah a ďalšie materiály na stiahnutie zobrazené na webe si môžete stiahnuť alebo skopírovať iba pre svoju osobnú potrebu. V dôsledku takéhoto sťahovania alebo kopírovania na vás nebude prevedené žiadne právo, titul ani podiel na stiahnutých materiáloch alebo softvéri. Nesmiete reprodukovať (pokiaľ nie je uvedené vyššie), publikovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, upravovať, vytvárať odvodené diela, predávať alebo sa podieľať na akomkoľvek predaji alebo akýmkoľvek spôsobom, v celom rozsahu alebo čiastočne, využívať akýkoľvek obsah, stránku alebo akýkoľvek súvisiaci softvér.


PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽA, SPÄTNÁ VÄZBA, POHĽADNICE A ĎALŠIE PODANIA

 

Všetky komentáre, spätná väzba, pohľadnice, návrhy, nápady a ďalšie príspevky zverejnené, predložené alebo ponúknuté spoločnosti Royal Enfield na tomto serveri alebo na tomto serveri alebo inak zverejnené, odoslané alebo ponúknuté v súvislosti s vašim používaním tohto servera (ďalej spoločne len ako „komentáre“) bude a zostane majetkom Royal Enfield. Takéto zverejnenie, predloženie alebo ponuka akýchkoľvek pripomienok predstavuje postúpenie spoločnosti Royal Enfield všetkých svetových práv, titulov a podielov na všetky autorské práva a iné duševné vlastníctvo v pripomienkach. Royal Enfield teda bude vlastniť výlučne všetky tieto práva, tituly a záujmy a nebude nijakým spôsobom obmedzený v používaní, komerčnom alebo inom, akýchkoľvek komentárov. Royal Enfield nie je a nebude nijako zaviazaný

- zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov;

-  zaplatiť každému používateľovi náhradu za akékoľvek komentáre; alebo

- odpovedať na komentáre všetkých používateľov.

Súhlasíte s tým, že žiadne Vami odoslané komentáre na stránku nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že žiadne Vami odoslané komentáre na stránku nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný alebo obscénny materiál. Za obsah akýchkoľvek svojich komentárov ste výlučne zodpovední.

 

FARBY

Vyvinuli sme všetko úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby našich výrobkov, ktoré sa objavujú na stránkach. Pretože však skutočné farby, ktoré uvidíte, budú závisieť od vášho monitora, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na vašom monitore bude presné.

 

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

 

Spoločnosť Royal Enfield poskytuje materiály na tomto webe „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, bez obmedzenia, záruk titulu, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva. Royal Enfield sa výslovne zrieka akejkoľvek povinnosti aktualizovať alebo revidovať materiály na tejto stránke, hoci Royal Enfield môže materiály kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tohto servera potvrdzujete, že jeho použitie je na vaše výlučné riziko a že preberáte plnú zodpovednosť za všetky náklady spojené so všetkým nevyhnutným servisom alebo opravami akéhokoľvek zariadenia, ktoré použijete v súvislosti s používaním tohto servera. Ďalej beriete na vedomie, že Royal Enfield nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani za akýkoľvek druh súvisiaci s používaním tejto stránky.

Všetky príspevky poskytnuté na túto webovú stránku v písomnej, fotografickej alebo inej podobe sa stanú výlučným vlastníctvom spoločnosti Royal Enfield. Preto bude spoločnosť Royal Enfield mať práva na ich používanie akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude považovaný za vhodný, online alebo offline.

Skúsenosti a diskusie týkajúce sa výletu zverejnené na webových stránkach nie sú spoločnosťou Royal Enfield schválené z hľadiska obsahu alebo pravdivosti. Royal Enfield okrem toho nepreberá zodpovednosť za akékoľvek kroky inšpirované tu prezentovaným obsahom. Royal Enfield dôrazne neodporúča jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo iných halucinogénnych látok. Dôrazne vás vyzývame, aby ste dodržiavali pravidlá cestnej premávky, nosili prilbu a používali svoj motocykel iba tak, ako je navrhnutý na použitie. Úpravy podvozku a motora sa neodporúčajú, pretože by mohli ohroziť vašu bezpečnosť. Užite si prosím zodpovedne svoj motocykel a nádhernú prírody.

Príležitostne vás môžeme požiadať o pomoc pri výskume trhu, aby sme pomohli zlepšiť naše služby zákazníkom. Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete vo formulári, môžu byť na tieto účely zdieľané s ďalšími autorizovanými partnermi spoločnosti Royal Enfield a dodávateľmi produktov a služieb schválených spoločnosťou Royal Enfield. Radi by sme vás kontaktovali prostredníctvom telefónu, SMS alebo e-mailu. Môžete nám kedykoľvek povedať, či si neželáte, aby ste tieto informácie dostávali v tom prípade nám prosím napíšte na support@royalenfield.com.

 

ODŠKODNENIE

 

Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodňovať a udržiavať Royal Enfield v neškodnosti pred a proti všetkým nárokom, škodám, nákladom a výdavkom vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú alebo súvisia s vašim používaním stránky.

 

ZMIEŠANÝ

-> Pokiaľ nie je uvedené inak, táto stránka a jej obsah sa zobrazujú výlučne na účely propagácie produktov a služieb spoločnosti Royal Enfield. Túto stránku kontroluje a prevádzkuje spoločnosť Royal Enfield z jej kancelárie v indickom Chennai. 

Súdy v Chennai majú jurisdikciu nad všetkými spormi, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s touto dohodou.

 

SÚKROMNÉ DOVOZY

 

Tiež nepodporujeme súkromný dovoz indických modelov prostredníctvom našich indických predajcov. Ak ste tak urobili, upozorňujeme, že je to na vaše vlastné riziko. Ak narazíte na problémy s registráciou svojho súkromne dovezeného motocykla alebo ste svoj motocykel nedostali, nemôžeme za to niesť zodpovednosť 


UKONČENIE

 

Tieto podmienky sú účinné, pokiaľ nebudú ukončené vami alebo spoločnosťou Royal Enfield. Túto dohodu môžete kedykoľvek ukončiť. Royal Enfield tiež môže kedykoľvek ukončiť túto dohodu a môže tak urobiť okamžite bez predchádzajúceho upozornenia, a preto vám odmietne prístup na stránku, pokiaľ podľa vlastného uváženia Royal Enfield nedodržíte akékoľvek ustanovenie tejto dohody. Po akomkoľvek ukončení platnosti dohody buď vami, alebo spoločnosťou Royal Enfield, musíte okamžite zničiť všetky materiály stiahnuté alebo inak získané z tejto stránky, ako aj všetky kópie týchto materiálov, či už vyrobené za podmienok použitia alebo inak.

 

EASTER GIVEAWAY TERMS AND CONDITIONS

 

Royal Enfield (Eicher Motors Limited) is organising this promotion through all participating European Royal Enfield distributors, accessed via www.royalenfield.com

 

1. We are inviting consumers to find the image of a motorcycle, hidden within the website, that contains an easter egg (Easter giveaway game).

 

2. The Easter giveaway game starts 12/04/2020 and Finishes 13/04/2020. We will award the first 10 (unless otherwise stated on the website) persons who find the motorcycle and verify this by completing the contact form, a Royal Enfield T-Shirt

 

3. The form found on www.royalenfield.com must be completed on 12th April

 

4. T-shirt availability and size is subject to stock availability. There is no cash equivalent option.

 

5. During this current pandemic, we are unable to confirm prize delivery dates for our winners.

 

6. We are fully committed to laws related to the collection of data and to our carefully considered policy on data collection. You are required to give us the correct details about yourself and EML will not be liable for any damages direct or indirect for any wrong / incomplete addresses submitted.

 

7. Decision of EML regarding winners of the contest shall be final and binding. The winners will be notified by email.

 

8. EML reserves the right to cancel or postpone the Easter Giveaway, or change any terms and conditions relating thereto without giving any reason and shall not be held liable for any such cancellation or postponement or change. Any such cancellation, postponement or change would be notified earliest possible.

 

9. EML reserve the right to disqualify any Participant if it has reasonable grounds to believe that the Participant has breached any of the terms, conditions and rules of the offer.

 

10. Unless agreed otherwise, this arrangement is governed by the laws of the United Kingdom, and the courts thereof shall have exclusive jurisdiction to try any disputes under the arrangement.

 

11. EML has adopted a Whistle Blower Policy that allows its vendors to report improper conduct by EML employees. For details please refer to the policy at http://www.eicher.in/code-of-conduct

 

12. Any data collected through www.royalenfield.com on behalf of EML will be used solely for the purpose of contacting the winning parties.