Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

เลือกภูมิภาค

เลือกประเทศ

บันทึก

เราใช้คุกกี้ของเราเองสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณาในแบบของคุณและเพื่อทำการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานของเรา นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรากับพันธมิตรการวิเคราะห์ที่อาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้หรือพวกเขารวบรวมจากการใช้บริการของพวกเขา หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการยกเลิกให้คลิกปุ่มความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับการใช้คุกกี้คุณสมบัติทั้งหมดของไซต์อาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจ

การลงทะเบียนและการยกเลิก

กฎจราจร

เราพยายามจะให้มีกฎระเบียบต่างๆ ระหว่างการขับขี่ให้น้อยที่สุด โดนกฎที่มีจะเป็นไปเพื่อความรื่นรมย์ในการขับขี่ และความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เราหวังว่ากฎที่เรามีจะได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามท่านอาจต้องถูกให้ออกจากทริปการเดินทางที่เหลือ

กฎระเบียบ

การมึนเมา:

เราไม่อนุญาตให้เกิดการมึนเมาไม่ว่าจากเครื่องดื่มหรือสารชนิดใดๆ เมื่อทำการขับขี่

การปฏิบัติตน:

ผู้ร่วมทริปการขับขี่ต้องปฏิบัติจนในกิริยาที่เหมาะสม เพื่อมารยาทต่อผู้ร่วมทริปท่านอื่น ตลอดจนทีมงาน และคนท้องถิ่น

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม:

เราต้องแน่ใจว่าเรารักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ที่เราขับขี่ผ่านหรือแวะพัก

คำแนะนำด้านการแพทย์:

หากคุณมีโรคจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ เราแนะนำให้ท่านทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

คำถามที่พบบ่อย

การสมัคร

เราสามารถให้บริการนำผู้ขับขี่เข้าร่วมทริปได้ในจำนวนจำกัด โดยให้สิทธิ์แก้ผู้ที่จองก่อน

โดยมีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมทริปได้สำหรับปีนี้ที 20 คน

ความฟิต

ทริป โมโต หิมาลายัน จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลาถึง 8 วัน บนระยะทางราว 1,000 กิโลเมตร บนเส้นทางการขับขี่บนเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลก โดดยมีความสูงและอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องทดสอบร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายที่พร้อมต่อเส้นทางดังกล่าว

ตารางการออกกำลังของเราจะรับประกันว่าท่านสามารถขับขี่ทางไกลได้อย่างต่อเนื่อง และเราแนะนำให้ท่านฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก่อนออกทริป โดยทำการวิดพื้นจำนวน 50 ครั้ง และวิ่ง 5 กิโลเมตร พร้อมจับเวลา และดูผลการซ้อม ดังนี้
ต่ำกว่า 30 นาที – ดีมาก
30–40 นาที – ดี
40–50 นาที – ปานกลาง
มากกว่า 50 นาที – ควรฝึกซ้อมมากกว่า

ฉันสามารถสมัครได้อย่างไร

การลงทะเบียน

เราสามารถให้บริการนำผู้ขับขี่เข้าร่วมทริปได้ในจำนวนจำกัด โดยให้สิทธิ์แก้ผู้ที่จองก่อน

สำหรับห้องเตียงเดี่ยว: 1800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันหลังจากชื่อของพวกเขาปรากฏบนเว็บไซต์ Royal Enfield หลังจากชำระเงินและดำเนินการเอกสารที่ครบกำหนดแล้ว นอกจากนี้จะมีการตรวจสอบเกียร์และรถจักรยานยนต์หนึ่งวันก่อนการขับขี่ซึ่งเป็นข้อบังคับ

คุณสามารถชำระเงินออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตของคุณ

เอกสารสำหรับการสมัครทริป

1) ไฟล์แสกนรูปภาพ โดยมีขนาดเท่ากับรูปสำหรับใช้ทำหนังสือเดินทาง

2) ประวัติทางการแพทย์ โด ยตนเอ งแล ะแพทย์ – ฟอร์มตามไฟล์แนบ

3) ไฟล์แสกนเอกสา รแสดงความยินยอม – ฟอร์มตามไฟล์แนบ

4) ไฟล์แสกนสำเนาใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

5) ไฟล์แสกนสำเนาเอกสารการประกันอุบัติเหตุ / สุขภาพ ความเสี่ยงสูงซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศอินเดีย โดยควรมีผลบังคับใช้ตลอดทริปการเดินทาง

6) ไฟล์แสกนสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรง, หน้าสุดท้าย รวมถึงทุกหน้าที่มีตราปั๊มวีซ่าที่ระบุวันเริ่มอนุญาตและวันหมดอายุการใช้วีซ่า

เอกสารต่างๆ

ใบขับขี่

ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่หมดอายุ และสามารถขับขี่ได้ในประเทศของตน

การอนุญาตขับขี่ในต่างประเทศ

ผู้ขับขี่ควรมีใบขับขี่ของประเทศของตน และสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทำใบขับขี่สากลต่อไป

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทริปนี้ และมีผลบังคับใช้ในประเทศที่ทำการขับขี่ โดยมีผลบังคับใช้ตลอดระยะเวลาการขับขี่ระหว่างทริป ประกันสุขภาพ / อุบัติเหตุ ที่ครอบคลุมการรักษาในโรงพยายามที่ประเทศอินเดียหากเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งสิ่งจำเป็น

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นตลอดระยะเวลาการขับขี่ระหว่างทริป และคุณต้องถือติดตัวไว้ตลอดเวลา เรายืนยันว่าหนังสือเดินทางของคุณต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันสุดท้ายในการขับขี่

วีซ่า

วีซ่าสำหรับประเทศอินเดียต้องนำติดตัวไว้ตลอดวลา

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ต้องมีการเตรียมตัวและวางแผนมากมากก่อนการเดินทาง ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับการยืนยันการเข้าร่วมของผู้ขับขี่ หากผู้เข้าร่วมทริปบางท่านไม่สามารถร่วมทริปได้ เราไม่มีนโยบายคืนเงินค่าสมัคร

ในกรณีที่เกิดการยกเลิกหรือเลื่อนทริปจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ รอยัล เอนฟิลด์ จะคืนเงินเฉพาะเงินค่าสมัคร โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เข้าร่วมทริปเอง

เที่ยวบิน

คุณจำเป็นต้องของตั๋วเครื่องบินจากประเทศของคุณโดยมีกำหนดการดังนี้

1.จากกรุงเดลี ไปยังเลห์ ลาดักห์: วันที่ 9 สิงหาคม

2. เดินทางกลับจากเลห์ ลาดักห์มายังกรุงเดลี: วันที่ 17 สิงหาคมหรือหลังจากนั้น

กรุณาเขียนกลับมาหาเราในกรณีที่มีข้อสงสัยใด ๆ ก่อนที่จะจองตั๋วของคุณ

 

การเดินทางไป-กลับสนามบิน

เราจะจัดการเดินทางสำหรับการไป-กลับสนามบิน ตามกำหนดการดังนี้

1. เดินทางถึงเลห์ ลาดักห์ – สนามบินเลห์ ลาดักห์ไปยังโรงแรม วันที่ 9 สิงหาคม

2. เดินทางกลับจากเลห์ ลาดักห์ – โรงแรมไปยังสนามบินเลห์ ลาดักห์ วันที่ 17 สิงหาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก

เนื่องจากความห่างไกลและกันดารของภูมิภาคที่เราจะทำการขับขี่ ตัวเลือกสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจำกัดและเรียบง่าย แต่ยังอำนวยความสะดวกได้ดี และสะอาด ผู้เข้าร่วมทริปทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าพักห้องเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ โดยเราจะมีทีมงานคอยช่วงเหลือท่านระหว่างทริป

รถมอเตอร์ไซค์และน้ำมันเชื้อเพลิง

เราจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์รอยัล เอนฟิลด์ หิมาลายัน สำหรับทริปการขับขี่นี้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติม ที่นี่ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางรวมอยู่ในค่าสมัครแล้ว ความความเสียหายใดๆ ต่อรถมอเตอร์ไซค์ระหว่างการขับขี่ ผู้ร่วมทริปจะต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเอง

อุปกรณ์ต่างๆ

ท่านสามรถนพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัวไปได้ รวมถึงกล้องที่เหมาะสมกับการขับขี่ เราไม่แนะให้ใช้โดรนเนื่องจากถูกห้ามจากรัฐบาล

ความชันและความสูง

การผจญภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นของเรา ผู้ร่วมทริปจำเป็นต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยทริปจะเริ่มต้นที่เลห์ ลาดักห์ ซึ่งสูงกว่า 3,500 เมตร / 11,000 ฟุต และสูงสุดที่ 5,350 เมตร / 18,300 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล เราต้องใช้เวลาในช่วง 2-3 วันแรกเพื่อปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนเดินทางต่อ ทำตามคำแนะนำดังนี้เพื่อนช่วยให้ท่านปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม

● พักผ่อนให้เพียงพอและจิบน้ำบ่อยๆ

● งบดื่มครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในช่วง 4 วันแรก

● หลักเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องใช้พละกำลังมาก การเดินสั้นๆ รอบตลาดก็เพียงพอ และจะทำให้คุณคุ้นเคยกับสภาวะความกดอากาศ

การขับขี่ในประเทศอินเดีย

● เลนการขับขี่ด้านซ้าย

● การแจ้งเตือนบนถนนภูเขาคือสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

● ถือหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และเอกสารเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ติดตัวไว้ตลอดเวลา ตำรวจทางหลวงอาจขอตรวจเอกสารเหล่านี้ได้ตลอดทริปการขับขี่

● เราคาดหวังว่าผู้ขับขี่ทุกคนมีทักษะการขับขี่ที่ดีและสามารถปรับตัวเข้ากับการจราจร สภาพถนน และสถานการณ์ต่างๆ ได้ระหว่างการขับขี่

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 5-25 องศาเซลเซียส ในภูเขาอาจมีฝนตกและคุณอาจเปียกได้ โดยอาจมีลมพัดแรงประกอบในบางครั้ง เราแนะนำอย่างนิ่งให้นำเครื่องแต่งกายที่กันความเย็นและกันฝนติดไปตัว

อัตราค่าแลกเปลี่ยนและการถอนเงิน

● ค่าเงินรูปีของอินเดีย เป็นสกุลเงินสำหรับการใช้จ่ายตลอดทริป

● สถานที่ส่วนใหญ่ไม่รับบัตรเครดิตโดยเฉพาะในเลห์ ลาดักห์ เราแนะนำให้คุณนำเงินสดติดตัวมาให้เพียงพอ เนื่องจากไม่มีตู้เอทีเอ็มที่ไว้ใจได้ในเมืองเช่นกัน

● กรุณาตรวจสอบว่าบัตรเดบิตของท่านสามารถใช้ต่างประเทศได้

ข้อควรระวังอื่นๆ

● ผู้ร่วมทริปทุกคนสวมใส่เสื้อชั้นในกันหนาว (Thermal Layer) ระหว่างขับขี่ รวมถึงเสื้อปกป้องชั้นนอก

● อินเดียมีอาหารที่ไม่ใช้มังสวิรัติ โดยจำกัดอยู่ที่ไก่และปลา เราแนะนำให้ผู้ขับขี่เตรียมอาหารไปติดตัวไปเนื่องจากมีตัวเลือกอาหารจำกัดระหว่างการขับขรา

● การสื่อสารและบริฟทั้งหมดเกี่ยวกับการขับขี่จะเป็นภาษาอังกฤษ

เหตุสุดวิสัย

หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยอยู่เหนือการควบคุมตามปกติ ซึ่งผลลัพธ์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าจะพยายามแก้ไขทุกหนทางแล้ว โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่ที่) สงคราม การข่มขู่ทางสงคราม กบฏ การประท้วงกลางเมือง กรณีพิพาททางอุตสาหกรรม เหตุขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อันเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ระเบิดนิวเคลียร์ ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ หรือเหตุการณ์อื่นๆ หากเกิดเหตุการณ์ข้างต้นขึ้น เราจะไม่คืนเงินหรือทำการชดเชยใดๆ ผู้ร่วมทริปต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเขียนอีเมล์ถึง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเขียนถึง aakash@royalenfield.com