Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Ghi chú

Chúng tôi sử dụng cookie của riêng mình để sử dụng trang web, cá nhân hóa nội dung và quảng cáo và để thực hiện phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi với các đối tác phân tích, những người có thể kết hợp nó với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho họ hoặc họ đã thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cookie và từ chối, hãy nhấp vào nút Chính sách quyền riêng tư và cookie. Nếu bạn chọn không đồng ý sử dụng cookie, tất cả các tính năng của trang web có thể không hoạt động như dự định.

Inclusions

Các hạng mục bao gồm

Chi phí bao gồm những hạng mục nào?

● Được bố trí ăn ở trọn gói "Nơi ở & Điểm tâm” cùng với những bữa ăn chính xuyên suốt chuyến đi (có 2 loại phòng đơn và phòng đôi dành cho 2 người)

● Trung chuyển đi về từ sân bay tại Leh

● Chi phí thuê một chiếc Royal Enfield Himalaya và bao gồm chi phí nhiên liệu trong suốt chuyến đi

● Hỗ trợ kỹ thuật cho các mô tô

● Có dịch vụ chăm sóc do bác sỹ có chứng nhận đảm trách trong suốt chuyến đi từ Leh

● Có xe chở hành lý dự phòng

● Áo thun & hàng hóa theo phiên bản giới hạn từ Royal Enfield Moto Himalaya 2019

Không bao gồm những khoản mục nào ?

● Các tay lái sẽ phải chi trả cho các bữa ăn riêng (ngoại trừ những khoản mục được đề cập trong lịch trình); bữa ăn nhẹ và bất kỳ khoản mục nào khác không được liệt kê đã bao gồm trong gói tour.

● Chi phí vé máy bay đến Leh chưa bao gồm trong gói tour

● Bất kỳ hư hại nào cho mô tô trong chuyến du hành sẽ do thành viên tham dự chịu trách nhiệm

● Việc đi lại trong phạm vi Leh để tham quan chưa bao gồm trong gói tour và do thành viên tham dự tự chi trả.