Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Ghi chú

Chúng tôi sử dụng cookie của riêng mình để sử dụng trang web, cá nhân hóa nội dung và quảng cáo và để thực hiện phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi với các đối tác phân tích, những người có thể kết hợp nó với thông tin khác mà bạn đã cung cấp cho họ hoặc họ đã thu thập được từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cookie và từ chối, hãy nhấp vào nút Chính sách quyền riêng tư và cookie. Nếu bạn chọn không đồng ý sử dụng cookie, tất cả các tính năng của trang web có thể không hoạt động như dự định.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Sự kiện Moto Himalaya 2020 sẽ tạm hoãn. Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện. Thời gian tổ chức sẽ được Royal Enfield thông báo sau khi có thông tin cụ thể.

Origin

Leh

Distance

950 kms

Terrain

Tarmac, dirt, mud

Duration

8 days

Destination

Leh

Price

1800$- Phòng Đơn

Địa điểm chính của Moto Himalaya

Nhận xét phương tiện truyền thông

Bộ sưu tập

Thiết bị được đề xuất