Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Selecteer Land

Select Language

Opmerking

Nous utilisons nos propres cookies pour utiliser le site, personnaliser le contenu et les publicités et analyser le trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec des partenaires d’analyse qui peuvent les combiner avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont recueillies lors de votre utilisation de leurs services. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies et la désinscription, cliquez sur le bouton Politique de confidentialité et d'utilisation de cookies. Si vous choisissez de ne pas accepter l'utilisation de cookies, toutes les fonctionnalités du site risquent de ne pas fonctionner comme prévu.

 

PRIVACYBELEID

 

1.       INLEIDING   

Royal Enfield, een eenheid van Eicher Motors Limited (hierna Royal Enfield genoemd) zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van u en uw familie wanneer u gebruik maakt van " www.royalenfield.com". Wij willen dat onze diensten veilig zijn voor onze gebruikers en maken gebruik van uniforme praktijken voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken, opslaan, bewaren, verwijderen, openen, overdragen of anderszins. De verwerking van dergelijke informatie helpt Royal Enfield bij het eerlijk en gepast verwerken van Persoonlijke Informatie, het bekendmaken en/of overdragen ervan, uitsluitend onder de juiste omstandigheden. Dit privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonlijke informatie die we van u verzamelen op "www.royalenfield.com".

 

Dit privacybeleid vertelt u hoe we uw persoonlijke informatie die we via "www.royalenfield.com" hebben verzameld, gebruiken. Gelieve dit privacybeleid te lezen alvorens de "www.royalenfield.com" te gebruiken of persoonlijke informatie in te dienen. Dit beleid zal worden bijgewerkt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de informatieverzameling, de uitgevoerde activiteiten of de toepasselijke regelgeving. We raden u aan het privacybeleid te lezen wanneer u de "www.royalenfield.com" bezoekt om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe alle persoonlijke informatie die u verstrekt zal worden gebruikt.

 

LET OP:

De privacyhandelingen die in dit privacybeleid worden uiteengezet, zijn alleen van toepassing op " www.royalenfield.com". Als u een link naar andere websites plaatst, dient u het privacybeleid te lezen. Dat kan zeer afwijkend zijn.

 

2. HET VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

2.1HET VERZAMELEN VAN UW INFORMATIE

Royal Enfield verzamelt, verwerkt en bewaart informatie over u wanneer u "www.royalenfield.com" bezoekt. U kunt ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsgegevens, adres, telefoonnummer of andere informatie, om toegang te krijgen tot beschermde informatie op "www.royalenfield.com" of zodat we u na uw bezoek kunnen terugkoppelen. Persoonlijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

i.  Uw naam,

ii. E-mailadressen,

iii. Telefoonnummers

iv. Land, stad en staat/provincie

 

2.2 HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Alle informatie die we van u verzamelen kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

(i) GEGEVENS VERZAMELEN

KLANTEN: Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken en vragen om de applicatie-interface gebruiksvriendelijker te maken.

(ii) PERIODIEK E-MAILS VERZENDEN: We kunnen de informatie die u met ons deelt, gebruiken om met u te communiceren via e-mails, sms-berichten en telefoontjes, om ons product of onze dienst te leveren. Gerelateerde informatie en/of voor promotie- en marketingdoeleinden voor een periode van vijf (5) jaar.

(iii) ELECTEREN VAN CONTENT, KWALITEITSVERBETERING EN GEBRUIKSGEMAK VAN DE ANDERE INTERFACE KANALEN: Royal Enfield mag uw Persoonlijke Informatie om de inhoud van onze kanalen te helpen creëren en te personaliseren, om uw gebruik van de kanalen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de navigatie en het inlogproces te vergemakkelijken, om dubbele gegevensinvoer te vermijden, de beveiliging te verbeteren, de kwaliteit te verbeteren, de reactiesnelheid van de campagne en de enquête te volgen en de respons van de pagina's te evalueren.

(iv) DIENSTEN VAN DERDEN: We delen ook Persoonlijke Informatie en andere Informatie met derden die diensten verlenen aan het beheer van de website van Royal Enfield, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantenservice, e-mail levering, auditing en andere soortgelijke diensten. Wanneer Royal Enfield Persoonlijke Informatie deelt met derde dienstverleners, eisen wij dat zij uw Persoonlijke Informatie en Andere Informatie alleen gebruiken voor het leveren van diensten aan ons en onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met dit beleid.

 

3. BILLIJKHEID EN DOELGERICHTHEID

Royal Enfield zal adequate, relevante en noodzakelijke Persoonlijke Informatie verzamelen en zal deze informatie eerlijk en rechtmatig verwerken voor het doel waarvoor ze wordt verzameld. Het doel van de verzameling zal niet later worden gespecificeerd dan op het moment van de gegevensverzameling, of bij elke wijziging van het doel.

 

4.VERSPREIDING VAN INFORMATIE

4.1 INFORMATIEVERSTREKKING

Royal Enfield deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonlijke informatie die via haar "www.royalenfield.com" is verzameld met derden voor hun enige promotionele doeleinden of zoals anders beschreven in dit Privacybeleid. Royal Enfield kan informatie delen met derde partijen die zijn gecontracteerd om namens ons diensten te verlenen voor de verwerking van uw diensten en voordelen op het gebied van tewerkstelling en voor andere zakelijke doeleinden. Deze externe dienstverleners mogen de informatie die wij aan hen verstrekken alleen gebruiken op verzoek en volgens de instructies van Royal Enfield.

(i) Royal Enfield kan uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken als wij dat nodig of gepast achten:

a) onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten uw land van verblijf;

b) om te voldoen aan de wettelijke procedure;

c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, inclusief openbare en overheidsinstellingen buiten uw land van verblijf, voor doeleinden van nationale veiligheid en/of wetshandhaving;

d) om onze voorwaarden te handhaven; en

e) om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of de schade die we kunnen lijden te beperken.

(ii) Daarnaast kunnen wij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of voorraden (inclusief in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure), de door ons verzamelde Persoonsgegevens overdragen aan de betreffende derde partij.

(iii) We kunnen informatie delen met overheidsinstanties of andere bedrijven die ons helpen bij het voorkomen of onderzoeken van fraude. We kunnen dit doen wanneer:

a) toegestaan of vereist zijn door de wet; of,

b) proberen te beschermen tegen of te voorkomen dat er daadwerkelijk of mogelijk sprake is van fraude of ongeoorloofde transacties; of,

c) onderzoek naar fraude die reeds heeft plaatsgevonden. De informatie wordt niet aan deze bedrijven verstrekt voor marketingdoeleinden.

Als Royal Enfield een bedrijfsovergang doormaakt, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een deel van de activa, kunnen uw persoonlijke gegevens die via onze website(s) worden verzameld, deel uitmaken van de overgedragen activa. Een opvallende kennisgeving zal op onze website(s) verschijnen gedurende 30 dagen na een dergelijke verandering in de eigendom of controle van uw persoonlijke informatie.

Om uw webervaring te verbeteren en om u producten aan te bieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, bieden we links naar bedrijven die zaken doen met de overheid, Royal Enfield dealers en andere sites van derden. Wanneer u op deze links klikt, wordt u van onze website verwijderd en wordt u verbonden met de website van de organisatie of het bedrijf dat u hebt geselecteerd. Omdat Royal Enfield deze sites niet controleert (zelfs als er een connectie bestaat tussen onze websites en een site van een derde partij), raden we u aan om hun individuele privacyverklaringen te bekijken. Als u een website bezoekt die gekoppeld is aan onze sites, moet u het privacybeleid van die site raadplegen voordat u klantidentificeerbare informatie verstrekt. Royal Enfield neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich met betrekking tot het gedrag van dergelijke derden.

4.2 TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DONNÉES

Dans le cadre de ses activités, de son travail sur des projets d'entreprise ou de la mise en œuvre de nouveaux processus ou systèmes, une opération peut exiger le transfert d'informations personnelles à d'autres entités ou à des tiers qui sont situés à l'extérieur du pays d'implantation d'activités de Royal Enfield, y compris des pays du tiers monde.

 

5. TOESTEMMING EN CONTROLE

5.1  INHOUD

Toestemming wordt vaak aangeduid als de keuze van een persoon voor "opt-in" of "opt-out" van het gebruik van persoonlijke informatie door het bedrijf en wordt meestal verkregen door een "selectievakje" of een handtekening die bevestigt dat de persoon de verwerking van zijn of haar persoonlijke informatie begrijpt en ermee instemt. Soms kan een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het individu nodig zijn op basis van de informatieverwerkingsactiviteit. Royal Enfield ontvangt voorafgaandelijk toestemming van personen:

(i) het verzamelen, gebruiken of verwerken van hun persoonlijke informatie, met inbegrip van gevoelige persoonlijke informatie, op bepaalde manieren of het delen van de persoonlijke informatie van het individu met een derde partij;

(ii) het overdragen van de persoonlijke informatie van het individu buiten het land waar het individu woonachtig is.

(iii) Gebruik of plaatsing van webcookies op de computer of andere elektronische apparaten van een persoon.

Alle inwoners van de Europese Unie die onder het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming vallen, hebben te allen tijde de mogelijkheid om Royal Enfield te stoppen met het gebruik van hun persoonlijke gegevens door zich hier uit te schrijven of om te worden vergeten en te eisen dat uw gegevens uit Royal Enfield records worden verwijderd door contact op te nemen met ukdpo@royalenfield.com.

5.2  CONTROLE OVER UW INFORMATIE

Royal Enfield geeft personen ook het recht om hun persoonlijke informatie te controleren, wat het recht omvat om toegang te krijgen tot hun informatie, deze te wijzigen, te wissen, te beperken, door te geven of bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik.

U kunt verzoeken om uw Persoonlijke Informatie die u eerder aan ons hebt verstrekt via " www.royalenfield.com" te bekijken, te corrigeren, bij te werken, te onderdrukken of op andere wijze te wijzigen, of bezwaar te maken tegen het gebruik of de verwerking van dergelijke Persoonlijke Informatie door ons. Als u zich zorgen maakt over de toegang tot of de correctie van uw Persoonlijke Informatie, neem dan contact met ons op via de privacy contactgegevens vermeld in Sectie 11 "Privacy Contactgegevens" van dit beleid.

Maak in uw verzoek duidelijk welke Persoonlijke Informatie u wilt wijzigen, of u wilt dat uw Persoonlijke Informatie die u aan ons hebt verstrekt, uit onze database wordt verwijderd of laat ons op een andere manier weten welke beperkingen u wilt stellen aan ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie die u aan ons hebt verstrekt.

Hoewel de meeste vragen en problemen met betrekking tot toegang snel kunnen worden afgehandeld, kunnen complexe verzoeken meer onderzoek en tijd in beslag nemen. In dergelijke gevallen zullen problemen worden aangepakt, of zal er binnen dertig dagen contact met u worden opgenomen met betrekking tot de aard van het probleem en de juiste volgende stappen.

 

6. GEGEVENS OPSLAG

Royal Enfield kan uw gegevens van " www.royalenfield.com" overbrengen naar andere databases en deze opslaan op Royal Enfield of andere systemen van leveranciers. Royal Enfield zorgt voor passende veiligheidscontroles tijdens de opslag van gegevens op haar of haar leverancierssystemen.

 

7. COMMITMENT VOOR GEGEVENSBEVEILIGING

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde werknemers, zakenpartners, klanten, verkopers en andere derde partijen (die hebben ingestemd met het veilig en vertrouwelijk houden van informatie) hebben toegang tot deze informatie.

Royal Enfield zorgt ervoor dat onze leverancier standaard veiligheidsmaatregelen hanteert om de veiligheid van informatie te waarborgen door middel van wettelijk bindende voorwaarden. Echter, gebruikers van onze " www.royalenfield.com" zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van een wachtwoord, gebruikers-ID, of andere vorm van authenticatie die betrokken zijn bij het verkrijgen van toegang tot met een wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van een Workday-website. De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beschermde en/of beveiligde delen van " www.royalenfield.com" is beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Onbevoegde toegang tot dergelijke gebieden is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

GEBRUIK VAN COOKIES

Zoals bij veel sites het geval is, zullen wij, wanneer u onze site bezoekt en een registratieformulier invult, een "cookie" op uw computer plaatsen, die ons helpt u sneller te identificeren wanneer u terugkeert. We zullen geen "cookies" of andere apparaten gebruiken om uw klikstroom op het internet in het algemeen te volgen, maar zullen deze en andere apparaten gebruiken om te bepalen welke pagina's of informatie u het meest nuttig of interessant vindt op onze eigen websites.

De meeste browsers staan toe dat u een "cookie" die door een website wordt aangeboden, weigert te accepteren. U wordt de toegang tot geen enkel deel van de website geweigerd op grond van uw weigering om een "cookie" te accepteren, maar uw transacties via deze website kunnen worden vertraagd door de tijd die u nodig heeft om de basisinformatie die nodig is om een transactie te voltooien, opnieuw in te voeren.Als u ervoor kiest om u uit te schrijven of om te worden vergeten, zullen de cookies worden uitgeschakeld. Voor meer informatie over cookies en het gebruik ervan kunt u terecht bij ons cookiebeleid.

 

8. BEWARING EN VERWIJDERING

Royal Enfield Persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de vermelde doeleinden en dienen daarna te worden verwijderd. Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Als u wilt dat wij uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te leveren, neem dan contact met ons op via de informatie in sectie 11 van dit privacybeleid. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren. We zullen uw gegevens bewaren en gebruiken als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

 

9.  LEVERANCIERSVERPLICHTINGEN

Onze leveranciers voor " www.royalenfield.com" en daarin de bewaarder van informatie zal aansprakelijk zijn voor het beheer van het volgende:

1.  beveiliging van de persoonlijke informatie

2.  passende bewaring en verwijdering van persoonlijke informatie

3. passende opslag van persoonlijke informatie

 

10. UW TOESTEMMING

Uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens kan worden ingetrokken door ons hiervan op de hoogte te stellen via onze contactpagina. Voor gebruikers jonger dan 16 jaar moet de toestemming worden gegeven door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om ons niet de toestemming te geven of de toestemming op een bepaald moment in te trekken, wij niet in staat zullen zijn om de diensten te leveren zoals beschreven in paragraaf 2.2 van dit beleid

.

11.  CONTACTINFORMATIE OVER PRIVACY

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u informatie wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via een e-mail an ukdpo@royalenfield.com.

 

12. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door Royal Enfield worden gewijzigd.