Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Selecteer Land

Select Language

Opmerking

Nous utilisons nos propres cookies pour utiliser le site, personnaliser le contenu et les publicités et analyser le trafic. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec des partenaires d’analyse qui peuvent les combiner avec d’autres informations que vous leur avez fournies ou qu’ils ont recueillies lors de votre utilisation de leurs services. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cookies et la désinscription, cliquez sur le bouton Politique de confidentialité et d'utilisation de cookies. Si vous choisissez de ne pas accepter l'utilisation de cookies, toutes les fonctionnalités du site risquent de ne pas fonctionner comme prévu.

 

VOORWAARDEN

 

Welkom op de website van Royal Enfield, een eenheid van Eicher Motors Limited. Royal Enfield biedt deze Site aan als een service aan haar klanten. Lees de volgende basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de Site.Hoewel u een bepaald deel van deze Site kunt "bookmarken" en daarmee deze Overeenkomst kunt omzeilen, is uw gebruik van deze Site nog steeds gebonden aan de voorwaarden. Aangezien Royal Enfield deze Overeenkomst te allen tijde kan herzien, dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de voorwaarden van uw gebruik te bekijken.

 

INHOUD VAN DE SITE

 

Af en toe kan er informatie op deze website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken.Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen, inclusief afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips en geschreven en ander materiaal dat deel uitmaakt van deze Site (gezamenlijk de "Inhoud"), auteursrechten, handelsmerken, trade dress en/of andere intellectuele eigendommen die eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of in licentie worden gegeven aan Royal Enfield. De Site als geheel wordt beschermd door het auteursrecht, alle wereldwijde rechten, titels en belangen in en op de Site zijn eigendom van Royal Enfield. ROYAL ENFIELD en onze andere handelsmerken op deze Site zijn de handelsmerken van Eicher Motors Limited.Deze Site en alle inhoud ervan zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud en andere downloadbare materialen die op de site worden weergegeven alleen voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen of software wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijk downloaden of kopiëren. U mag de Inhoud, de Site of verwante software niet reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, verzenden, distribueren, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, exploiteren.

 

OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK, BRIEFKAARTEN EN ANDERE INZENDINGEN

 

Alle opmerkingen, feedback, briefkaarten, suggesties, ideeën en andere inzendingen die op of door deze Site aan Royal Enfield worden onthuld, ingediend of aangeboden of die op een andere manier worden onthuld, ingediend of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site (gezamenlijk de "Opmerkingen") zijn en blijven eigendom van Royal Enfield. Een dergelijke openbaarmaking, indiening of aanbieding van Commentaar vormt een overdracht aan Royal Enfield van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendommen in de Commentaar. Royal Enfield zal dus exclusief eigenaar zijn van al deze rechten, titels en belangen en zal op geen enkele manier beperkt worden in haar gebruik, commercieel of anderszins, van enige Commentaar. Royal Enfield is en zal niet verplicht zijn om

- om eventuele opmerkingen in vertrouwen te houden;

- een vergoeding te betalen aan een gebruiker voor eventuele opmerkingen; of

- om te reageren op eventuele opmerkingen van gebruikers.

 

U gaat ermee akkoord dat geen enkel commentaar dat door u op de Site wordt ingediend in strijd is met enig recht van een derde partij, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechtelijke rechten. U gaat er verder mee akkoord dat geen enkele Commentaar dat door u op de Site wordt ingediend lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal zijn of bevatten. U bent en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw Commentaar.

 

KLEUREN

 

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op de Site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aangezien de werkelijke kleuren die u ziet echter afhankelijk zijn van uw monitor, kunnen we niet garanderen dat de weergave van uw monitor van welke kleur dan ook accuraat is.

 

DISCLAIMER

Royal Enfield biedt het materiaal op deze site "as is" aan zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van eigendomsrecht, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom. Royal Enfield wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om het materiaal op deze site bij te werken of te herzien, hoewel Royal Enfield het materiaal op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen. Door deze site te gebruiken, erkent u dat uw gebruik op uw eigen risico is en dat u de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor alle kosten die verbonden zijn aan alle noodzakelijke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de apparatuur die u gebruikt in verband met uw gebruik van deze site. Je erkent verder dat Royal Enfield niet aansprakelijk is voor enige schade of enige vorm van schade die verband houdt met je gebruik van deze site.Alle bijdragen aan deze website in schriftelijke, fotografische of andere vorm worden het exclusieve eigendom van Royal Enfield. Bijgevolg zal Royal Enfield het recht hebben om deze website te gebruiken op eender welke manier die geschikt wordt geacht, online of offline.De ervaringen en discussies van de Trip die op de website worden geplaatst, worden door Royal Enfield niet onderschreven voor wat betreft de inhoud of de waarheidsgetrouwheid. Bovendien neemt Royal Enfield geen verantwoordelijkheid voor acties die geïnspireerd zijn op de hier gepresenteerde inhoud. Royal Enfield raadt het rijden onder invloed van alcohol of andere hallucinogene stoffen sterk af. We raden je ten zeerste aan om de verkeersregels te volgen, een helm te dragen en je motor alleen te gebruiken zoals hij ontworpen is om gebruikt te worden. Wijzigingen aan het chassis en de motor zijn niet aan te raden, omdat ze uw veiligheid in gevaar kunnen brengen. Geniet op verantwoorde wijze van uw motor en het buitenleven.We kunnen af en toe uw hulp vragen bij marktonderzoek om onze dienstverlening aan klanten te helpen verbeteren. Uw persoonlijke gegevens die u op het formulier invult, kunnen voor deze doeleinden worden gedeeld met andere geautoriseerde Royal Enfield partners en leveranciers van door Royal Enfield goedgekeurde producten en diensten. We willen graag contact met u opnemen via telefoon, sms en/of e-mail. U kunt ons op elk moment vertellen of u deze informatie liever NIET ontvangt; schrijf ons op  support@royalenfield.com.

 

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Royal Enfield te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site.

 

DIVERSEN

 

Tenzij anders vermeld, worden deze Site en de Inhoud ervan uitsluitend weergegeven met het oog op de promotie van de producten en diensten van Royal Enfield. Deze Site wordt gecontroleerd en beheerd door Royal Enfield vanuit haar kantoor in Chennai, India.

De rechtbanken in Chennai zijn bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst.

 

PARTICULIERE INVOER

Wij stimuleren ook niet de particuliere invoer van Indiase modellen via onze Indiase dealers. Als u dat wel heeft gedaan, dan is dat op eigen risico. Als u problemen ondervindt bij het registreren van uw privé geïmporteerde motor of als u uw motor niet heeft ontvangen, kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

 

BEËINDIGING

Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of Royal Enfield. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen. Royal Enfield kan deze Overeenkomst ook te allen tijde beëindigen en kan dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, en u dienovereenkomstig de toegang tot de Site ontzeggen, indien u naar eigen goeddunken van Royal Enfield niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst. Bij elke beëindiging van de Overeenkomst door u of Royal Enfield dient u al het materiaal dat u van deze Site hebt gedownload of anderszins hebt verkregen, evenals alle kopieën van dergelijk materiaal, ongeacht of deze onder de gebruiksvoorwaarden of anderszins zijn gemaakt, onmiddellijk te vernietigen.

 

ANNULATION DE RÉSERVATION DE VÉHICULE EN LIGNE

 

Toute annulation avant la facturation finale vous permet d'être remboursé en totalité. Le client ne doit pas recevoir de remboursement en ligne ou d'annulation dans ses comptes. Le remboursement sera adressé par chèque à porter en compte au nom indiqué au moment de la réservation.