Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield Royal Enfield

Wybierz Kraj

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.       WPROWADZENIE   

Royal Enfield, jako część firmy Eicher Motors (występujący dalej jako Royal Enfield)  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkownika i jego rodziny podczas korzystania z witryny „www.royalenfield.com”. Chcemy, aby nasze usługi były bezpieczne dla naszych użytkowników. Jednolite praktyki gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przechowywania, zatrzymywania, usuwania, uzyskiwania dostępu, lub w inny sposób przekazywania czyli przetwarzanie takich informacji pomaga Royal Enfield w uczciwym i odpowiednim przetwarzaniu Danych Osobowych, ujawnianiu ich i / lub przekazywaniu tylko w odpowiednich okolicznościach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez nas wszelkich danych osobowych, które zbieramy od Ciebie na „www.royalenfield.com”.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem „www.royalenfield.com”. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności przed skorzystaniem ze strony „www.royalenfield.com” lub przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych. Niniejsza polityka będzie aktualizowana z zastrzeżeniem wszelkich zmian w zakresie gromadzenia informacji, wykonywanych czynności lub wszelkich obowiązujących przepisów. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę „www.royalenfield.com”, aby upewnić się, że rozumiesz, w jaki sposób będą wykorzystywane wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe.

WAŻNE:

Praktyki  polityki prywatności określone w niniejszej polityce prywatności dotyczą tylko „www.royalenfield.com”. Jeśli łączysz się z innymi witrynami internetowymi, zapoznaj się z polityką prywatności, która może się bardzo różnić.

 

2.             ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

2.1            ZBIERANIE TWOICH INFORMACJI

Royal Enfield zbiera, przetwarza i przechowuje informacje o Tobie, kiedy odwiedzasz naszą stronę „www.royalenfield.com”. Możesz zdecydować się podać nam informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o firmie, adres, numer telefonu lub inne informacje, aby uzyskać dostęp do chronionych informacji na „www.royalenfield.com” lub abyśmy mogli skontaktować się z Tobą po wizycie. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

                                
i.       Twoje imię i nazwisko,

ii.      Adresy e-mail,

iii.     Numer telefonu

iv.     Kraj, miasto

 

2.2            JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

 

Wszelkie informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą zostać wykorzystane w jeden z następujących sposobów:

(i)                 ABY ZEBRAĆ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OFERTOWANIA KLIENCI:

 Twoje informacje pomagają nam skuteczniej odpowiadać na Twoje żądania i zapytania, aby interfejs aplikacji był przyjazny dla użytkownika.

 

(ii)               WYSYŁANIE OKRESOWYCH E-MAILI: Możemy wykorzystywać informacje, które nam udostępniasz, do komunikowania się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i połączeń telefonicznych w celu świadczenia naszych usług lub sprzedaży produktów i / lub w celach promocyjnych i marketingowych przez okres pięciu (5) lat.

(iii)            WYBIERZ TREŚĆ, POPRAW JAKOŚĆ I UŁATW KORZYSTANIE Z INNYCH KANAŁÓW INTERFEJSU: Royal Enfield może korzystać z Informacji pomagających w tworzeniu i personalizacji treści na naszych Kanałach, ułatwiających korzystanie z Kanałów, np. Ułatwiające nawigację i proces logowania, unikanie podwójnego wprowadzania danych,Zwiększających  bezpieczeństwo, poprawę jakości, śledzenie kampanii i ankiet oraz ocenę wskaźników odpowiedzi stron.

(iv)             PRZEZKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM: Udostępniamy również dane osobowe i inne informacje stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz zarządzania witryną Royal Enfield, informacje odostarczaniu technologii i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyt i inne podobne usługi. Kiedy Royal Enfield udostępnia Dane osobowe stronom trzecimusługodawcy, wymagamy, aby wykorzystywali Twoje dane osobowe i inne informacje wyłącznie w celu świadczenia nam usług  i na warunkach zgodnych z niniejszą polityką.

3.       UCZCIWOŚĆ I CEL

Royal Enfield będzie gromadzić adekwatne, istotne i niezbędne dane osobowe oraz przetwarzać takie informacje uczciwie i zgodnie z prawem, w celu, w którym zostały zebrane. Cel zbierania zostanie określony nie później niż w momencie zbierania danych lub przy każdej zmianie celu.

4.        ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI

      4.1              UJAWNIANIE INFORMACJI

 

Royal Enfield nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie handluje danymi osobowymi zebranymi za pośrednictwem swojej witryny „www.royalenfield.com”. Udostępnia  stronom trzecim wyłącznie w celach promocyjnych lub w inny sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Royal Enfield może udostępniać informacje zewnętrznym usługodawcom, z którymi zawarto umowę na świadczenie usług w naszym imieniu do przetwarzania w celu świadczenia usług i świadczeń związanych z zatrudnieniem oraz do innych celów biznesowych. Ci zewnętrzni usługodawcy mogą wykorzystywać informacje, które im przekazujemy, wyłącznie na żądanie i zgodnie z wytycznymi  Royal Enfield.

(i)  Royal Enfield może ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli uznamy to za konieczne lub stosowne:

a)          zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika;

b)          w celu przestrzegania procesu prawnego;

c)          odpowiadanie na wnioski organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i / lub egzekwowania prawa;

d)          w celu egzekwowania naszych warunków; i

e)          aby umożliwić nam dochodzenie dostępnych środków lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.

(ii)   Ponadto w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub zapasów (w tym w związku z jakimkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem), my może przekazać zebrane przez nas dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.

(iii)   Możemy udostępniać informacje agencjom rządowym lub innym firmom pomagającym nam w zapobieganiu oszustwom lub prowadzeniu dochodzeń. Możemy to zrobić, gdy:

a)              jest to dozwolone lub wymagane przez prawo; lub,

b)              próby ochrony przed rzeczywistymi lub potencjalnymi oszustwami lub nieautoryzowanymi transakcjami lub im zapobieganie; lub,

c)              dochodzenie w sprawie oszustwa, które już miało miejsce. Informacje nie są przekazywane tym firmom w celach marketingowych.

 

Jeśli Royal Enfield przejdzie przez zmianę biznesową, taką jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych witryn internetowych mogą znajdować się wśród przenoszonych aktywów. Wyraźne powiadomienie pojawi się na naszych stronach internetowych przez 30 dni po każdej takiej zmianie własności lub kontroli Twoich danych osobowych.

Aby ulepszyć korzystanie z Internetu i oferować produkty, które mogą Cię zainteresować, udostępniamy łącza do firm współpracujących, dealerów Royal Enfield i innych witryn stron trzecich. Po kliknięciu tych łączy nastąpi przeniesienie z naszej witryny internetowej i połączenie z witryną internetową wybranej organizacji lub firmy. Ponieważ Royal Enfield nie kontroluje tych witryn (nawet jeśli istnieje powiązanie między naszymi witrynami a witryną strony trzeciej), zachęcamy do zapoznania się z ich indywidualnymi oświadczeniami o ochronie prywatności. Jeśli odwiedzasz witrynę internetową, do której prowadzą łącza do naszych witryn, przed podaniem jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację klienta należy zapoznać się z polityką prywatności tej witryny. Royal Enfield nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z postępowaniem takich osób trzecich.

 

5.       ZGODA I KONTROLA

5.1              ZGODA

Zgoda jest często określana jako decyzja osoby fizycznej o wyrażeniu zgody lub lub nie na wykorzystywanie danych osobowych przez Firmę i zwykle jest uzyskiwana przez zaznaczenie pola wyboru lub podpis potwierdzający, że dana osoba rozumie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoje dane osobowe. Czasami może być wymagana wyraźna pisemna zgoda osoby fizycznej na podstawie czynności przetwarzania informacji. Royal Enfield  otrzymuje zgodę osób fizycznych na:

(i)   zbieranie, wykorzystywanie lub przetwarzanie ich danych osobowych, w tym wrażliwych danych osobowych, w określony sposób lub udostępnianie danych osobowych danej osoby jakiejkolwiek stronie trzeciej;

(ii)  Przekazywanie danych osobowych tej osoby poza jej kraj zamieszkania

(iii) Używanie lub umieszczanie internetowych plików cookie na komputerze osobistym lub innych urządzeniach elektronicznych.

Wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych mają zawsze możliwość powstrzymania Royal Enfield przed wykorzystywaniem ich danych osobowych poprzez rezygnację z subskrypcji klikając tutaj lub bycia zapomnianym i zażądania usunięcia swoich danych z dokumentacji Royal Enfield, kontaktując się z myprivacy@royalenfield .com.     

 

5.2              KONTROLA TWOICH INFORMACJI

Royal Enfield zapewnia również osobom fizycznym prawo do kontrolowania ich danych osobowych, co obejmuje prawo do dostępu, modyfikowania, usuwania, ograniczania, przesyłania lub sprzeciwu wobec określonych sposobów wykorzystania ich informacji.

Możesz poprosić o przejrzenie, poprawienie, zaktualizowanie, ograniczenie lub w inny sposób zmodyfikowanie jakichkolwiek swoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazałeś za pośrednictwem „www.royalenfield.com” lub sprzeciwić się wykorzystaniu lub przetwarzaniu takich danych osobowych przez nas. Jeśli masz obawy dotyczące dostępu do danych osobowych lub ich poprawiania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych dotyczących prywatności wymienionych w sekcji 11 „Informacje kontaktowe dotyczące prywatności” niniejszej polityki.

W swoim żądaniu wyjaśnij, jakie dane osobowe chciałbyś zmienić, czy chciałbyś, aby Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, zostały usunięte z naszej bazy danych, lub w inny sposób poinformuj nas, jakie ograniczenia chciałbyś nałożyć na nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś.

Chociaż większość pytań i problemów związanych z dostępem można rozwiązać szybko, złożone wnioski mogą wymagać więcej badań i czasu. W takich przypadkach problemy zostaną rozwiązane lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie charakteru problemu i odpowiednich dalszych kroków w ciągu trzydziestu dni.

 

6.       PRZECHOWYWANIE DANYCH

Royal Enfield może przenosić Twoje informacje z „www.royalenfield.com” do innych baz danych i przechowywać je w Royal Enfield lub innych systemach dostawców. Royal Enfield zapewnia odpowiednią kontrolę bezpieczeństwa podczas przechowywania danych w systemach swoich lub dostawców.

 

7.       ZOBOWIĄZANIE DO BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Twoje dane osobowe są bezpieczne. Dostęp do tych informacji mają tylko upoważnieni pracownicy, partnerzy biznesowi, klienci, sprzedawcy i inni dostawcy zewnętrzni (którzy zgodzili się zachować bezpieczeństwo i poufność informacji).

Royal Enfield zapewnia, że ​​nasz dostawca stosuje standardowe w branży środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji poprzez prawnie wiążące warunki. Jednak użytkownicy naszej witryny „www.royalenfield.com” są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich haseł, identyfikatorów użytkownika lub innych form uwierzytelnienia związanych z uzyskaniem dostępu do chronionych hasłem lub bezpiecznych obszarów dowolnych witryn internetowych Workday. Dostęp i korzystanie z chronionego hasłem i / lub zabezpieczonego obszaru witryny „www.royalenfield.com” jest ograniczone wyłącznie do upoważnionych użytkowników. Nieupoważniony dostęp do takich obszarów jest zabroniony i może prowadzić do postępowania karnego

 

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Podobnie jak w przypadku wielu witryn, kiedy odwiedzasz naszą witrynę i wypełniasz formularz rejestracyjny, umieścimy na Twoim komputerze plik „cookie”, który pomoże nam szybciej zidentyfikować Cię po powrocie. Nie będziemy używać plików „cookie” ani innych urządzeń do śledzenia kliknięć w Internecie, ale będziemy ich używać i innych urządzeń w celu określenia, które strony lub informacje są dla Ciebie najbardziej przydatne lub interesujące w naszych witrynach internetowych.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia pliku „cookie” oferowanego przez witrynę internetową. Nie odmówimy Ci dostępu dostępu do żadnej części witryny z powodu odmowy przyjęcia pliku „cookie”, ale transakcje za pośrednictwem tej witryny internetowej mogą być opóźnione ze względu na czas potrzebny na ponowne wprowadzenie podstawowych informacji niezbędnych do zakończenia transakcja.

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji lub zostaniesz zapomniany, pliki cookie zostaną wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystania, odwiedź naszą politykę dotyczącą plików cookie.

 

8.       PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Dane osobowe Royal Enfield będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów, a następnie należy je usunąć. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo Twoje konto będzie aktywne lub w razie potrzeby, aby świadczyć Ci usługi. Jeśli chcesz, abyśmy nie wykorzystywali już Twoich danych do świadczenia usług, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji 11 niniejszej polityki prywatności. Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów.

 

9.       OBOWIĄZKI DOSTAWCY

Nasi dostawcy witryny „www.royalenfield.com”, a tym samym opiekunowieinformacji będą odpowiedzialni  za zarządzanie:

1.   bezpieczeństwo danych osobowych

2.   odpowiednie przechowywanie i usuwanie danych osobowych

3.   właściwe przechowywanie danych osobowych

     

10.    TWOJA ZGODA

Twoja zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta poprzez powiadomienie nas za pośrednictwem naszej strony kontaktowej. W przypadku użytkowników poniżej 16 roku życia zgoda powinna być wyrażona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy zdecydujesz się nie udzielić nam zgody lub wycofasz zgodę w dowolnym momencie, nie będziemy w stanie świadczyć usług opisanych w punkcie 2.2 niniejszej polityki.

 

11.    INFORMACJE KONTAKTOWE O PRYWATNOŚCI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub jeśli chcesz zaktualizować, zmienić lub usunąć informacje, możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: myprivacy@royalenfield.com.

 

12.    ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana przez Royal Enfield.